Merope Atlantis: Ancient Inscriptions

http://planet.atlantides.org/merope

Tom Elliott (tom.elliott@nyu.edu)

This feed aggregator is part of the Planet Atlantides constellation. Its current content is available in multiple webfeed formats, including Atom, RSS/RDF and RSS 1.0. The subscription list is also available in OPML and as a FOAF Roll. All content is assumed to be the intellectual property of the originators unless they indicate otherwise.

September 30, 2016

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD073947 (Germania superior)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Iulius Ma/rinus / b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) v(otum) s(olvit) / l(ibens) m(erito)

HD072707 (Germania superior)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / et Iunoni [---] / T(itus) Fl(avius) Victor / [b(ene)f(iciarius) co(n)]s(ularis) / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)

HD072695 (Germania superior)

$] / Coc(ceius) Provin/cialis signo / [E]ulogius vis(u) / [l(ibens)] l(aetus) p(osuit) pro se su/[isq]u[e] omnib(us)

HD072685 (Germania superior)

$] / [------] / [---] Anien[s---] / [---]ius [---] / [---] mil(es) c(o)h(ortis) Mo[nt(anorum)] / c(ivium) R(omanorum) |(centuria) Senecae a[nn(orum)] / XL stip(endiorum) XVIII hi[c] / situs est testa[m(ento)] / fieri iussit

HD067877 (Germania superior)

Mercur(io) / [---]INCE[N] / [------]

HD067875 (Raetia)

D(is) M(anibus) Aur(elio) Samm/oni fil(io) vix(it) ann(os) / XI m(enses) VI d(ies) XVIII / Aur(elius) Theodor(us) / et Cl(audia) Surilla f(aciendum) c(uraverunt)

HD067601 (Germania superior)

[Me]rcur(io) / [ex] voto / [---]I[---] Iuvenis / [t]emplum d(e) s(uo) / faciendum / [c(uravit)] l(ibens) m(erito)

HD063777 (Raetia)

[[D(is) M(anibus)]] / [[et perpet(uae) securit(ati)]] / [[Camp(inae?) Faustinae coniugi]] / [[piissimae]] / [[C(aius) Frequent(ius) Saturninus]] / [[maritus f(aciendum) c(uravit)]]

HD063773 (Raetia)

$] / con(iugi) vix(it) an(nos) XX / Vindmarciae fil(iae) ob(itae) / Cl(audius) Marcus dec(urio) / coh(ortis) III Brit(annorum) et sibi / vivos(!) f(aciendum) c(uravit)

HD063772 (Raetia)

[---]a Serva/[nd]a vix(it) ann(os) / [---]I me(n)s(es) VIII / [di]es XI // Val(erius) Vale(n)/tianus vix(it) / ann(um) I me(n)s(es) XI / dies VII Val(erius) / Vale(n)s |(centurio) socr(a)e / et filio fecit

HD063771 (Raetia)

D(is) M(anibus) Luc[---] / ex testam(ento) [---] / Candidius Virilis et [---](?) / [---]tus f(aciendum) c(uravit)

HD063760 (Raetia)

$] / [--- Sever--- Al]exan[dr---] / [--- et Iuliae Mam]m[ae]ae mat[ri-? Aug(usti) ---] / [&

HD063757 (Raetia)

L(ucius) Veidius / Aprilis sibi / et(?) Anchario / Tittuloni et / Veid[i]ae Muta/tae parent(ibus) Vei/diae Breucion[i] / con(iugi) Quietae fil(iae) / obi(tae) an(norum) XXV / v(ivus) f(ecit)

HD063751 (Raetia)

$] / sacerdot(---) sibi et [---] / [---]vatorib[---] / fier[i] iu[s]sit [---]rvat[---] // $](?) / [---](?)E(?)[---](?) / [&?

HD063748 (Raetia)

D(is) M(anibus) / [et] memoria[e] / [C]atullini acto[ris] / [P]aterni Lepi[di] / [q]ui vixit ann(os) [---] / Basileus conservus / fecit

HD059647 (Germania superior)

$ c(ives)] R(omani) essent [a(nte) d(iem) --- F]ebr(uarias) [L(ucio) Cuspio Rufino L(ucio) Stat]io Quadrato co(n)s(ulibus) [---]m cui prae(e)st [& // $ vigint(i) stip(endiis) emer(itis) di]m(issis) hon(esta) [miss(ione) quor(um) nom(ina) subcr(ipta) sunt c(ivitatem) R(omanam) qui eor(um) no]n hab(erent) [ded(it) et conub(ium) cum ux(oribus) q(uas) tunc hab(uissent) cum est civ(itas) i]is data [aut cum iis quas pos(tea) dux(issent) dumt(axat) singul(is)] praet(erea) p[raest(itit) ut liber(i) eor(um) quos praes(idi) prov(inciae) ex se] procr(eatos) [anteq(uam) in cast(ra) irent probaver(int) c(ives)] R(omani) essent

HD055857 (Germania superior)

[T(itus) Ca]eci[lius T(iti) f(ilius)] / [G]ale(ria) Aus[oni(us)] / mil(es) leg(ionis) IIII M[ac(edonicae)] / |(centuria) Munati an[no(rum)] / XXXVII aer(orum) X[VII] / hic situs est L(ucius) Sem[pr]/onius Auso |(centuria) Iuli M[ar]/tialis exs(!) testame[nto] / fecit vivite felices quibus est / data vita fruen[d]i nam mihi / non fato datum est felice(m) / morari hic ego nunc iace[o] / fatis compostus [i]niqu[is] / crudeles superi ni m[e] / fortuna iniqua [tulisset et] / mea iam V[---] / ad M[---] / DA[&

HD046241 (Raetia)

Herc(uli) V(ictori) Sueros Liaci sol(vit)

HD028207 (Pannonia superior)

Silvanab/us sac(rum) / L(ucius) Aemil(ius) / Fronto / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD004633 (Germania superior)

[I]nimicos Sexti ut / [h]ic non possint [con]/[t]ra Sext[i] fac[undiam] / nec agere [-] quicq/[uam] possint ut sic / vani et muti q[uomo]/di et illi qui in / [hoc monume]nto [i]ac[ent ---] // [In il]lo tum loqui Va[le]/ntinus et [-]tu[--]/to et Ripanus et Le[---] / et Iuventinum [-] / et Lucius et [---] Car[um et] / [F]rontonem [-] / [ali(i) adversari(i) [---] / sint vani et mu[ti] / [qu]omodi(!) ista gar(r)u[la] / [avi]s

HD004630 (Germania superior)

Rogo Manes / Inferi ut [Ma?]/rius Fronto a[dv]/ersarius Sext[i] / sit vanus neq/ue loqui pos/[s]it contra / [S]extum ut / F[r]onto fiat / mutus qu/[um] access/[e]rit // Consular/[e]m ut sit / mutus ne/que possit / loqui ne/que qui[c]/quam ag[e]/re tanqu/am nullo ab inf[e]/ris

September 28, 2016

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD073939 (Achaia)

L(ucio) Albio L(uci) f(ilio) Quir(ina) / Scapulae / vix(it) ann(os) XII

HD073938 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) / M(arco) Ulp(io) / Iuliano / vet(erano) ex |(centurione) / vix(it) an(nos) LXIIII

HD073937 (Achaia)

L(ucio) Numisio / Atimeto

HD072632 (Noricum)

$] / [--- praet?]orianor(um?) / [---? Imp(eratore) Caes(are) Traiano Hadriano] II Fusco Sa/[linatore co(n)s(ulibus) ---] eius condi/[---]ani videren(t?) / [---] examinata

HD072631 (Noricum)

Ti(beri?) Claudi [---] / T(iti?) Flavi [---] / [&

HD072630 (Noricum)

[Imp(erator) divi Hadrian]i f(ilius) divi Tra[iani Parthic(i) nep(os) divi] Nervae propnep(os) [T(itus) Aelius Hadrianus Anto]ninus Aug(ustus) Pius [pon(tifex) max(imus) tri(ibunicia) pot(estate) --- imp(erator) II] co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae) / [equitib(us) et ped(ititbus) qui] milit(averunt) in alis III [quae appell(antur) I Commagenor(um)] |(milliaria) sag(ittariorum) et Aug(usta) / [I? Thrac(um) et I Pannonior(um)] Tampian(a) et / [in coh(ortibus) VII? ---]or(um) et I Flav(ia) [Britton(um) et --?]I Batav(orum) |(milliaria) vex(illatio) / [---] II Thrac(um) et II Ba[tav(orum) |(milliaria) et I Ae]lia Britton(um) / [|(milliaria) et sunt in Norico sub] Usenio Secun[do proc(uratore) quinqu(e) et vigi]nt(i) stipend(iis) / [emer(itis) dimis(sis) ho]nest(a) mission(e) / [quorum nomin(a) su]bscript(a) sunt [civit(atem) Rom(anam) qui eor]um non haber(ent) / [dedit] // $ civitat(em)] / Roman(am) qui eorum non ha[ber(ent) dedit et conub(ium)] / cum uxor(ibus) quas tunc hab[uiss(ent) cum est civit(as)] / iis data aut cum i(i)s quas p[ost(ea) duxiss(ent) dum]taxat singulis

HD072626 (Noricum)

$] / M(arcus) Succes[sius] / Probatus ae[d(ilis)] / Cl(audia) Celeia / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD067477 (Germania superior)

[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) et Iuno[ni Reginae] / [-] Aestivius F[---] // [--- vet]eran(us) [leg(ionis) XXII] // [---]illa coniux eiiu[s](!) / restitue(runt)

HD067418 (Noricum)

$](?) /[---]SENO(?)[-]I(?)VNOS[---] / [---] coniugi dulcis[simae ---] / [--- finivit?] vitam an(norum) XXVIII[---] / [---]I(?)E[---]us Adiuti fil(ius) [---] / [---]SEI(?)[---] carissimae

HD058760 (Raetia)

D(is) M(anibus) / Rida[t]us vet(eranus) / co(ho?)r(tis?) [I?] V[i]n(delicorum?) v(ixit) a(nnos) LXXXX / Matron(a)e con(iugi) / Ri[d]ati f(iliae) [---] / [h(ic)] e(st) [s(itus)]

HD057329 (Noricum)

[-] Ulp(ius) Das/io vet(eranus) ex ce(nturione) / et Ulp(ia) Ni/grina con(iux) f(ecerunt)

HD053423 (Dalmatia)

D(omino) n(ostro) Fl(avio) Constanti victori [ac] triumfatori semper Augusto / Fl(avius) Iul(ius) Rufinus Sarmen[ti]us v(ir) c(larissimus) p(raeses) p(rovinciae) Dal(matiae) d(evotus) n(umini) m(aiestatique) e(ius)

HD044972 (Germania superior)

[Marti et Bel]lona[e] / [--- Iuve]nalis / [--- Ma]ternae uxor / [ex vot]o

HD038114 (Pannonia inferior)

$] / Aur(eliae) Vale/ntinae / quae vixit / ann(os) XXVII / Marcellus / eq(ues) n(umeri) III T(h)rac(um) / coniugi / f(aciendum) c(uravit)