Merope Atlantis: Ancient Inscriptions

http://planet.atlantides.org/merope

Tom Elliott (tom.elliott@nyu.edu)

This feed aggregator is part of the Planet Atlantides constellation. Its current content is available in multiple webfeed formats, including Atom, RSS/RDF and RSS 1.0. The subscription list is also available in OPML and as a FOAF Roll. All content is assumed to be the intellectual property of the originators unless they indicate otherwise.

June 30, 2016

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD072718 (Pannonia superior)

$] / PH[---] / M[---] / [&

HD072717 (Pannonia superior)

[Dia]nae [et] / [A]pollini / Aug(ustis) sac(rum) / Val[---] / [&

HD072716 (Pannonia superior)

Dianae Aug[us]t[ae] / T(itus) Aur(elius) Cassianus / praef(ectus) leg(ionum) IIII Scy(thicae) / et XIIII g(eminae) Ant(oninianarum) / et Aurel(ia) Lucilla / coniunx eius et / Aurel(ia) Terentia / et Aurel(ius) Cassian(us) / Iunior filii / v(otum) [s(olverunt) l(ibentes) l(aeti) m(erito)]

HD072389 (Pannonia superior)

[Imp(erator) Caes(ar) divi Ha]driani f(ilius) divi Traia/[ni Parthici n(epos) di]vi Nervae pronep(os) / [T(itus) Aelius Hadrianu]s Antoninus Aug(ustus) Pi/[us pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate)] XIV imp(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae) / [iis qui militaver]unt in classe prae/[toria Ravennate] quae est sub Tattio / [Maximo sex et] viginti stipendi(i)s / [emeritis dimis]sis honesta mis/[sione quorum n]omina subscri<p>(ta) / [sunt ipsis libe]ris posterisque / [eorum civitatem Rom]anam dedit / [et conubium cum uxo]ribus quas / [tunc habuissent cum est] / civitas [iis data & // $] / [n]omin[a subscript(a) sunt] / ipsis liberis [posterisque eor(um) civ(itatem) Rom(anam)] / ded(it) et con(ubium) cum ux(oribus) [quas tunc habuis(sent) cum] / est civ(itas) i(i)s dat(a) aut si [qui(s) cael(ibes) ess(ent) cum i(i)s] / quas post(ea) duxis(sent) dum[taxat sin]/guli singulas

HD064148 (Pannonia superior)

Dis patri(i)s Ma/napho et Thean/drio pro sal(ute) dd[[d(ominorum)]] nn[[n(ostrorum)]] / Cl(audius) Victorinus / eq(ues) coh(ortis) D Can(athenorum) sag(ittariorum) / et Cl(audius) Maximus fil(ius) / dom(o) Can(athenus) v(otum) s(olverunt) l(ibentes) l(aeti)

HD062112 (Pannonia superior)

[I(ovi) O(ptimo) M(aximo)] / [pro sal(ute) Imp(eratoris) Caes(aris)] / [M(arci) Aur(eli) A]nton[ini] / [Aug(usti) Ar]m(eniaci) Part(hici) [max(imi)] / [c(ives) R(omani) con]sist(entes) C[arn(unti)] / [intra] leuga[m pr(imam)?]

HD056103 (Pannonia superior)

Descriptum et r[ecognitum ex petitione rescrip]/ta diplomi id [quod infra scriptum est] / descriptum et r[ecognitum ex commentario civitate Romana] / donatorum d[ivi Aug(usti) et Ti(beri) Caes(aris) Aug(usti) et C(ai) Caesaris et divi Clau]/di et Neroni[s et Galbae et divorum Augg(ustorum) Vespasiani] / et Titi et Ca[esaris Domitiani et divorum Augg(ustorum) Ner]/vae et Tr[aiani Parthici et Traiani Hadriani et Hadria]/ni Anton[ini Pii et Veri Armeniaci Medici Parthici] / [Maximi et Imp(eratoris) Caesaris M(arci) Aureli Antonini Aug(usti)] / [Ge]rm[anici Sarmatici et Imp(eratoris) Caesaris L(uci) Aureli Co]/mm[odi Aug(usti) Germanici Sarmatici ---] / [& // Descript(um) et recogn[it(um) ex petitione rescripta] / diplomi id qu[od infra scriptum est] / descript(um) et reco[gnit(um) ex commentario civitate Romana donatorum di]/vi Aug(usti) et T[i(beri) Caes(aris) Aug(usti) et C(ai) Caes(aris) et divi Claudi et Nero]/nis [---] / et [---] / [&

HD056091 (Pannonia superior)

$] / [--- et] V Callaeco[r(um) Lucens(ium) et XIIX volunt(ariorum) c(ivium)] / R(omanorum) et sunt in [Pannon(ia) super(iore) sub Pontio Laeli]/ano qui[nqu(e) et vigint(i) stip(endiis) emer(itis)] / dim(issis) h[on(esta) mis(sione) ---] / [& // $] / [--- et sunt in Pann(onia)] su[per(iore) sub ---] / [---] dimiss(is) h[on(esta) mis(sione) ---] / [--- quor(um) nom(ina) subscr(ipta)] sun[t ---] / [&

HD047940 (Pannonia superior)

$] // [--- Pi]sone c[o(n)s(ule)?] / [---] Iuli[as &

HD047939 (Pannonia superior)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / G(aius) Anic(ius) / Quintus / b(eneficiarius) leg(ati) / leg(ionis) XIIII / g(eminae) M(artiae) v(ictricis) / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)

HD047938 (Pannonia superior)

M(---) s(acrum) / G(aius) Ap(---) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD047937 (Pannonia superior)

Silvano / sac(rum) / C(aius) Valerius / Maximus / vet(eranus) l(egionis) XV Ap(ollinaris) // v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD047145 (Pannonia superior)

[D(is)] M(anibus) // [--- Fl(avius) ---]us ex p(rae)p(osito) leg(ionis) [pri(mae)] Nor(icorum) / [an(norum) ---] Besus et Fl(avia) Lu[cia] co(niux) an(norum) L / [Fl(avia) ---]a Fl(avius) Terentiu[s Fl(avia)] Centina / [--- fi]li(i) parentibu[s c]arissimis / [f(aciendum)] c(uraverunt)

HD047144 (Pannonia superior)

$] / an(norum) XXXV st/[ip(endiorum) ---] / [&

HD047143 (Pannonia superior)

[D(is)] M(anibus) / [---]o vet(erano) leg(ionis) / [I(?) adiu]tr(icis) o(bito) an(norum) / [--- F]austinae / [---]aelia [--- co]niux et / [--- h]er(e)s / [faciendu]m curavit

HD047142 (Pannonia superior)

Ulp(ius) Civ[es vet(eranus)] / al(a)e I Thr(acum) [an(norum) ---] / Luc(---) Mar[---] / cur(ator) feci[t]

HD047140 (Pannonia superior)

C(aius) Helvius / L(uci) f(ilius) Pol(lia) Fus/cus |(centurio) leg(ionis) XV / Apol(linaris) ann(orum) / LV h(ic) s(itus) e(st) / Ianuarius / et Modestus / liberti p(osuerunt)

HD001580 (Pannonia superior)

[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) / [p]ro [sal]ute Imp(eratorum) / Augu[st]orum / M(arci) Aur[el(i) A]ntonini / Aug(usti) p(ontificis) [m(aximi) P]art[h(ici)] max(imi) / et L(uci) A[u]r(eli) Ve[ri A]ug(usti) Arm(eniaci) / Par[th(ici)] ma[x(imi) Me]d(ici) con/sis[t]ent(es) Ka[r]nunt[i] / intra leugam p(oni) i(usserunt) / M(arcus) Iu[l(ius)] Ser(gia) [S]ecu[n]/[di]nus [e]t C(aius) Iu[l(ius) Ser(gia)?] / [---]in[us ---] / [---] Iul(ius) [---] / [---] A[--- ex] / V de[curiis? ---] l(aeti) l(ibentes) m(erito)

June 29, 2016

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD073508 (Pannonia superior)

[---]ALLFT / [---] an(norum) LX / [---]COBRV / [&

HD073488 (Pannonia superior)

[---] Avi[u]nci / [f(ilia?) ann(orum?) ---]VI h(ic) e(st) s(ita?) / [---]CA[-]A Fla/[viae? ---] co[ni]ugi / [---] v(ivus?) f(ecit?)

HD073481 (Pannonia superior)

Lucco / IA(?) Stipo(nis?) / an(norum) XXXXV / [p]os(u)it patri

HD073462 (Pannonia superior)

I[---] / DO[---] / MO[---] / CV[---] / CV[---] / D[---] / [------]

HD073397 (Pannonia superior)

Afrania / Hilara an(norum) / XXV h(ic) s(ita) e(st) / P(ublius) Afranius / Maior mil(es) / leg(ionis) XV Apol(linaris) / libertae b(ene) / meritae / posuit

HD073384 (Pannonia superior)

Apollo/nius Mitr[i]/datis libe[r(tus)] / an(norum) XXIIX h(ic) [s(itus) e(st)] / Sex(tus) Valer[i]/us Fronto / aq(uilifer) leg(ionis) XV [Ap(ollinaris)] / [&

HD073376 (Pannonia superior)

$] / L(ucius) Gavidius L(uci) f(ilius) / her(es) ex testam(ento) / posuit

HD073375 (Pannonia superior)

T(itus) Calidius / P(ubli) Cam(ilia) Sever(us) / eq(ues) item optio / decur(io) coh(ortis) I Alpin(orum) / item |(centurio) leg(ionis) XV Apoll(inaris) / annor(um) LVIII stip(endiorum) XXXIIII / h(ic) s(itus) e(st) / Q(uintus) Calidius fratri / posuit

HD073365 (Pannonia superior)

T(itus) Se[---]/niu[s ---]/cus [vet(eranus)? leg(ionis)] XV A[pol(linaris) an(norum)] / LXX[---]/ CVI[---] / [&

HD073356 (Pannonia superior)

T(itus) Valerius / T(iti) Cla(udia) Qua/rtus Vir(uno) / mile(s) leg(ionis) / XV Apol(l)i(naris) / |(centuria) Eceti Pri(mi) / an(norum) XXXX / stip(endiorum) XVII / h(eres) p(osuit)

HD073350 (Pannonia superior)

C(aius) Caecilius / Celer Quir(ina) / Sir(mio) mil(es) leg(ionis) / XV Ap(ollinaris) stip(endiorum) XXII / an(norum) L h(ic) s(itus) e(st) / Licinius / Celer fratri / germa(no) / p(ro) p(ietate)

HD072822 (Pannonia superior)

D(is) M(anibus) / L(ucius) Varius L(uci) f(ilius) Verecundus / vet(eranus) leg(ionis) XV Apoll(inaris) / dom(o) Lepido Regio / an(norum) CVIII et Varia / L(uci) lib(erta) / Margale an(norum) LXXX / [hic siti] sunt / [&

HD072784 (Pannonia superior)

[---]erio signif(er) l(egionis) / [XIIII g(eminae) de]dic(avit) Kal(endis) Mai(i)s / [Sabino et] Venusto co(n)[s(ulibus)]

HD072782 (Pannonia superior)

G(enio) / c(enturiae) / s(acrum)

HD072376 (Pannonia superior)

Flavi / Respecti / |(centuria) Apri

HD072007 (Pannonia superior)

$] / l(egionis) I a<d>iutric(is) / b(ene)f(iciarius) co(n)sular(is) / vixi(t) an(n)os / XXXX stup(endiorum)(!) / XXII M(arcus) Ulpiu(s) / Artlaus fra/ter et (h)eres pie/[ntiss---] / [&?

HD028516 (Pannonia superior)

C(aio) Cassio Mari/no Vel(ina) Aquil(eia) / filio ann(orum) VIII et / Cassiae Proculae / Vel(ina) Aquil(eia) sorori / ann(orum) XVI / C(aius) Cassius Aelia/nus |(centurio) leg(ionis) XV Apol(linaris) fecit

HD024682 (Pannonia superior)

Q(uintus) Iulius Q(uinti) / Cla(udia) Procu/lus Sav(aria) mil(es) / leg(ionis) XV Apol(linaris) / stip(endiorum) XIII h(ic) s(itus) e(st) / C(aius) Licinius / Arabus mil(es) / leg(ionis) eiusdem / h(eres) p(osuit)

HD022128 (Pannonia superior)

[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) Iunoni R(e)g[inae Minervae] / C(aius) Iul(ius) Iulianus c(ustos) a(rmorum) l[eg(ionis) XIIII g(eminae) et ---] / Valentina ex vot[o posuerunt] / [---]V[&

HD017945 (Pannonia superior)

L(ucius) Plotidius L(uci) f(ilius) / Lemonia Vitalis do/mo Bononia / miles leg(ionis) XV Apoll(inaris) / ann(orum) L stip(endiorum) XXIII h(ic) s(itus) e(st) / Annia Maxima / viro suo cariss/imo posuit structo/ria asciam norma/m

June 28, 2016

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD070650 (Britannia)

Imp(erator) Caes[a]r M(arcus) Aurel(ius) [[Antoninus P(ius) F(elix)]] / A[ug(ustus)] [[sacerdos ampliss(imus) dei Invicti Solis]] / [[Elagabali]] p(ontifex) [m(aximus) tr]ib(unicia) p(otestate) [[IIII]] co(n)s(ul) [[III]] p(ater) p(atriae) div[i Anton(ini) f(ilius)] / divi Sever(i) nep(os) et M(arcus) [Aur]el(ius) [[Alexander nobiliss(imus)]] / Caesar imper[[i]] [[et sacerdoti consors]] [---] / alae II Astur(um) [[Anton(inianae)]] v[et]ustate [dilapsum restitu]/erunt per Marium Valer[ianum leg(atum) Aug(ustorum) pr(o) pr(aetore)] / instante Septimio Ni[l]o prae[f(ecto) equitum] / dedicatum III Kal(endas) Novem(bres) Gr[at]o et Sele[uco co(n)s(ulibus)]

HD070586 (Britannia)

Deo / L(ucius) Sentius / Castus / |(centurio) leg(ionis) VI d(ono) p(osuit)