Merope Atlantis: Ancient Inscriptions

http://planet.atlantides.org/merope

Tom Elliott (tom.elliott@nyu.edu)

This feed aggregator is part of the Planet Atlantides constellation. Its current content is available in multiple webfeed formats, including Atom, RSS/RDF and RSS 1.0. The subscription list is also available in OPML and as a FOAF Roll. All content is assumed to be the intellectual property of the originators unless they indicate otherwise.

January 18, 2017

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Ă„nderungen

HD040581 (Pannonia superior)

M(arcus) Aur(elius) [---]/us v(eteranus) ex al(a) p(rima) c(ontariorum) Anto(niniana) / et Elv(iae) Bon(a)e c(oniugi) car(issimae) / et f(iliae) Aur(eliae) Valerin(a)e / et Ae(liae) Sabin(a)e et Elv(io) / Verecundo an(norum) LXX / Pulc(h)r(a)e(?) Suri an(norum) LX / et Elv(io) Vitali an(norum) XVIII / et Au(relio) Masueiano an(norum) / VII et Ae(lio) Florido / M(arcus) Aur(elius) Valerianus / sib(i) [et] su[i]s vivi f(ecerunt)

HD039402 (Pannonia superior)

D(is) [M(anibus)] / [e]t perpetuae sec/uritati Aeli S/abin[i p]ecuari(i) leg(ionis) I a[d(utricis)] / [P]lotia Ulpia co/niugi / f(aciendum) c(uravit)

HD034831 (Pannonia inferior)

Aur(elio) De[---] / equiti ala(e) [---] / AR M[---] / vixit an(nos) [---] / stip(endiorum) XXV[---] / heres f(ecit) [---]

HD034827 (Pannonia inferior)

[D(is)] M(anibus) / [---]atus m(iles) coh(ortis) / [--- ann(orum)] XXV obitus / [---]es Ex(s)upe[ra?]/[tus? ---] fil(io?) [&

HD034825 (Pannonia inferior)

$] / [---] III / Aurelius Inteulu[s] / vix(it) ann(os) IIII / Aurel(ius) Vitalianus / filibus(!) bene / merentibus / h(ic) [s(iti) s(unt)]

HD034824 (Pannonia inferior)

$?] / [---]ORIN[---] / [---]EX [---] / [---]M L[---] / [&?

HD034823 (Pannonia inferior)

$] / Cornut(us) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD034613 (Pannonia inferior)

DOMNI CL vivas utere felix

HD034612 (Pannonia inferior)

[Pro salute Im]pp(eratorum) / [L(uci) Sept(imi) Severi Pe]rtinacis / [et M(arci) Aur(eli) Antonini] Augg(ustorum) / [[[et P(ubli) Sep(timi) Getae nob(ilissimi) Caes(aris)]]] / [et Iuliae Aug(ustae) matris cas]trorum / [---]ndus / [--- pro]seucham / [--- vetu]state / [collapsam a so]lo / [restituit?]

HD034609 (Pannonia inferior)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Ae(lius) Proculus / dec(urio) col(oniae) Ciba(larum) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD034607 (Pannonia inferior)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Ael(ius) Vict/orinus de/c(urio) Bassian(ensium) / v(otum) l(ibens) s(olvit)

HD034606 (Pannonia inferior)

$] / votum quod / voverat et / solvit

HD034605 (Pannonia inferior)

[------] / [---]T(?)I(?)us [et?] / [- P?]ontius Da[l]matius fil(ius) / vot(um) lib(entes) mer(ito) / posuer(unt)

HD033711 (Moesia superior)

D(is) M(anibus) / Ulp(ius) Cas/sius Ulp(i) / Ael(i) lib(erto) / vix(it) ann(os) / XXVI et / matri / Cinna / filio et / uxori se / vivo pos(uit)

HD033683 (Pannonia inferior)

[D(is)] M(anibus) / [------] / [&

HD033681 (Pannonia inferior)

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / Anto(nius) / Barbilus / neg(otiator) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD033676 (Pannonia inferior)

Di[b]us / maioribus / sacrum / Aur(elius) Valen/tinus pro se / et s(uis) mo(nitus) somn(io) / v(otum) l(ibens) p(osuit)

HD033675 (Pannonia inferior)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Paterno / Iul(ius) Celer / scriba cl(assis) / [v(otum)] s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito) / Pisone co(n)s(ule)

HD033674 (Pannonia inferior)

$?] / [---]ONIOE[---] / [---]ONSS A[---] / [---]ONINI [---] / [---]MEN[---] / [&?

HD033673 (Pannonia inferior)

[---]ratilla Papia Sera[---]

HD033669 (Pannonia inferior)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) // dis deabus/que pro se et / suis C(aius) Antonius / Vitalis <|>(centurio)(?) leg(ionis) II ad(iutricis) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) // Torquato / et Iuliano co(n)s(ulibus)

HD025669 (Mauretania Caesariensis)

Iovi Optimo / Fulgori Dio

HD022006 (Moesia inferior)

Domino / et Dominae / l(ibens) a(nimo) posuit / libur/na Ar/mata / |(centuriae) Q(uinti) Iul(i) Heliodori

HD021694 (Moesia inferior)

$] / [-] Rom[---] / miles / leg(ionis) I Ital(icae) / votu(m) so(l)vi(t) / lib(ens) m(erito)

HD021610 (Pannonia superior)

$]IILIVI[---] / [---] leg(ionis) X[I]II [gem(inae)] / [v(otum)] s(olvit) l(ibens) [m(erito)]

HD021607 (Pannonia superior)

[I(ovi) O(ptimo)] M(aximo) / sacr(um) / M(arcus) Cl(audius) Avitus / |(centurio) leg(ionis) X gem(inae) / p(iae) f(idelis) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD020184 (Pannonia superior)

Nomina candidat(orum) / Q(uinto) Lux(ilio) Iustino pr(a)ef(ecto) Firmo aedil(i) / Caes(io) Vale[---?]V[---?]

HD020160 (Pannonia superior)

Cautopa/ti Iul(ius) Kar/odius nat(ione) / Gallus cum / Iul(io) Iuliano / fil(io) v(otum) ss(olverunt)

HD020100 (Pannonia superior)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / et Genio huiusce / loci pro sal/ute dd[[d(ominorum)]] nn[[n(ostrorum)]] / M(arcus) Ael(ius) Honoratus / |(centurio) leg(ionis) I adi(utricis) reg(ionarius) sub / cura Ful(vi) Maximi co(n)s(ularis) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) Id(ibus) Octob(ribus) / Faustino et Rufino co(n)s(ulibus)

HD020018 (Pannonia superior)

D(is) M(anibus) // Aur(elius) Firmanu/s mil(es) coh(ortis) I Ulp(iae) Pa/nnuniorum(!) et / Vic<t>orinus nepos / eius Aurelia Surilli(!) / soror Firmani fuc/iendum(!) curavit

HD019364 (Pannonia superior)

M(arco) Ulp(io) q(uondam) Romano mil(iti) / praet(oriano) et <p>rimoscr/inio praef/f(ectorum) qui vi/xit an(nos) XXXV / M(arcus) Ulp(ius) Cele/rinus sal(ariarius) / leg(ionis) I ad(iutricis) / p(iae) f(idelis) interprex(!) / Dacorum vivus sibi / et filio suo s(upra) s(cripto) carissimo / f(aciendum) c(uravit)

HD018529 (Pannonia inferior)

Imp(eratori) Caes(ari) P(ublio) Lic(inio) / Valeriano P(io) F(elici) / Aug(usto) p(ontifici) m(aximo) trib(unicia) / pot(estate) III co(n)s(uli) p(atri) p(atriae) / proco(n)s(uli) ordo / col(---) PRAPPART d[e]<v>o/tus numini / eorum

HD018526 (Pannonia inferior)

[D(is) M(anibus)] / P(ublius) Ael(ius) Dasius dec(urio) m(unicipii) B(assianensium) / pont(ifex) munic(ipii) eiusd(em) / aedil(itate) functus mun(icipio) / Spodent(ium?) vixit annis / LXX et Aelis Licinio / et Honorato et Sila/no et I[u]still[o] et Ai/[--]nat[o](?) [ma]rit[o] et / [fil]is karissimis / Aelia Iusta viva / sibi et suis posuit

HD017591 (Pannonia inferior)

[P]omponius / Maximianus CE/ [--] secundum / Icacidun(um)(?) ter/minos posuit

HD016147 (Pannonia inferior)

$?] / [d(omino) n(ostro) C(aio) Gal(erio) V]al(erio) M[aximiano p(ontifici) m(aximo) Germ(anico) max(imo) V Sar(matico) max(imo) III Persic(o) max(imo) II] / [Britt(anico) ma]x(imo) II Carp[ic(o) max(imo) V Armen(iaco) max(imo) Medic(o) max(imo) Adiabenic(o)] / [max(imo) t]rib(unicia) potest(ate) [--- co(n)s(uli) --- p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) P(io) F(elici) Inv(icto) Aug(usto)] / leg(io) VI Herc[ul(ia) d(evota) n(umini) m(aiestati)que eius] / die VII Kal(endas) Oc[t(obres) --- co(n)s(ulibus)]

HD014651 (Pannonia inferior)

$] / [---]IVCI[--] / parentes / [e](?)t Petronius / [S]eptumianus(!)

HD014648 (Pannonia inferior)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / T(itus) Gramon(ius) / Lucilianus / signifer l/eg(ionis) II adi(utricis) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) / Maximo / et Aeliano / co(n)s(ulibus)

HD014645 (Pannonia inferior)

$]QNEI(?)SEPVL[---] / [---]AVTEBONO[---] / [---]ICINI[&

HD014636 (Pannonia inferior)

$?] / [---]OD/[---]nis filia / [v(ixit) a]n(nos) XX M(arcus) Ulpi/us Dasius posuer/unt pater filiae / pient[is]simae et [-](?) / Ulpi [S]ilv[a]nus e[t -?] / Capito Prin[ceps] / Crescens [sorori] / pienti[ssimae]