Merope Atlantis: Ancient Inscriptions

http://planet.atlantides.org/merope

Tom Elliott (tom.elliott@nyu.edu)

This feed aggregator is part of the Planet Atlantides constellation. Its current content is available in multiple webfeed formats, including Atom, RSS/RDF and RSS 1.0. The subscription list is also available in OPML and as a FOAF Roll. All content is assumed to be the intellectual property of the originators unless they indicate otherwise.

April 22, 2014

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Ă„nderungen

HD067639 (Noricum)

$]IAL[---] / [---]V[&

HD067638 (Noricum)

$]EA[---] / [---]rici [---]

HD067637 (Noricum)

$]OIIV[& // $]T[---?]O[&

HD067636 (Noricum)

$]II[---] / [---]ILTNALV[---] / [---]OFCARI[---] / [---]IIII[&

HD067635 (Noricum)

$]C[---] / [---]E[---] / [---]E[---]I(?)[---] / [---]T[---]I(?)[---] / [---]AC[---]AC[---] / [---]FI[&?

HD067634 (Noricum)

$]ia[---] / [---]IDA[---] / [------] / [&

HD067633 (Noricum)

$] / P[---] / A[---] / V[---] / [&

HD067297 (Noricum)

Martia / Teti fi(li)a an(norum) XXXX // Masc(u)lus / Secun(di) f(ilius) an(norum) XXXXV / Martia Teti fi(li)a a/n(norum) XXXX

HD067295 (Noricum)

$](?) / [--- a]n(norum) XXII et Ulpi(--) M(arci) f(ili--) [---]/ [&?

HD067277 (Noricum)

[V]aler(iae?) [---] / mat(ri?) et So[---]/is f(iliae?) an(norum) et V[--- Cr]/ispi(?) f(ilio?) an(norum) [---] / et Vir[---]

HD067270 (Noricum)

Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) / Septimius Severus / Pius Pert(inax) Aug(ustus) / Arab(icus) Adiab(enicus) Parth(icus) max(imus) / trib(unicia) potest(ate) / IX imp(erator) XII co(n)s(ul) II / proco(n)s(ul) et Imp(erator) / Caes(ar) Mar(cus) Aurel(ius) / Antoninus Pius / Fel(ix) Aug(ustus) tri(bunicia) potest(ate) / IIII proco(n)s(ul) a T(eurnia) m(ilia) p(assuum) LIIII

HD067268 (Noricum)

[---]na ob(ita) ann(orum) XVII[I]I / [bene me]renti ser(---) Florentin(---) B/[---] Sura mater fil(---) / [---] et sibi vivi fe[c(erunt)]

HD067256 (Noricum)

[---]lio C(ai) filio / [--- Re]stituto / [omnib(us) honor]ib(us) in patria / [per]functo / [f(ilio) opti]mo et sibi / [M]arciana

HD067248 (Noricum)

Mercurio / aedem fecit / et signum / posuit / C(aius) Togionius / Cupitus / C(aius) Togi(onius) Summus / fil(ius) refecit

HD067175 (Noricum)

Genio Aug(usti) sac(rum) / G(aius!) Iulius Verecundus / et G(aius!) Iulius Mercator / et G(aia!) Iulia Iuliana / et G(aius!) Iulius Secundus

HD067131 (Noricum)

Imp(eratori) Caes(ari) / [---]tim[---] Aug(usti?) / [---] Sever[---] / [---]AB[---]SANB/[--- Aug(usto?) ---] / [---]TA[--]PO[---] / [---] prin[-] opt[---] / [------] / [------] / [------] / [---] XLXI

HD067043 (Noricum)

[-] Aelius [---] / [R]omulus / [v]et(eranus) l(egionis) X ge[m(inae) p(iae) f(idelis)] / [v(ivus)] f(ecit) [s]ibi et [---] / [---]IV(?)[---] / [&?

HD067014 (Noricum)

Marti Aug(usto) / pro salute / Q(uinti) Ma[--]i Ce[---]

HD066995 (Noricum)

[---] Honoratiano / [---]XVIII et / [Hon]oratae nepti / [---]II / [---]O Hon(o)ratiano

HD061196 (Noricum)

$] / [---]NON[---] / [---? h]erede[s ---?] / [---? fe?]ceru[nt? ---?] / [&?

HD059497 (Africa Proconsularis)

M(arco) Iunio / Caeciliano / Caecilia / Regina / mater f(ilio) / piissimo / ex decret(o) / ord(inis) p(osuit) // Genio / coloniae Ulpiae Traianae Aug(ustae) Fidelis / Septimiae Saloninae Lepcis Magnae / Lepcitani devoti

HD059483 (Africa Proconsularis)

[[M(arco) Aemilio]] / [[Pap(iria) Rufino]] / [[C(ai) Ae[m]ili Rufini f(ilio)]] / [[Aemilia Victrix]] / [[mater f(ilio) piissimo]] / [[permi]]ssu splendidissi/mi ordinis sua / pecunia posu[[it]] // Heraclii // Ob augmenta mul/torum meritorum / adque eximi(i) amoris / erga patriam ad/que cives suos / T(ito) Flavio Vibiano / v(iro) p(erfectissimo) pont(ifici) fl(amini) p(er)p(etuo) sac(erdoti) / Laurent(i)um Lab(i)n(a)t(ium)(!) / sac(erdoti) M(atris) D(eum) praef(ecto) omni/um sacr(orum) duovir(o) sac(erdoti) prov(inciae) Tr(ipolitanae) // etiam hic ex sufragio populi / et decreto spl(endidissimi) ordin(is)

HD059433 (Africa Proconsularis)

Consentii // L(ucio) Domitio Iusto / Aemiliano eq(uiti) R(omano) / v(iro) p(erfectissimo) curatori / rei publicae ob / eximium amorem / in patriam et / cives ex decreto / ordinis et suffra/giis populi civi ka/rissimo Lep(citani) publice // Quintii fl(aminis) p(er)p(etui) sac(erdotalis) // Ob meritum labo/ris et legationis / perfectae / L(ucio) Aemilio Quinto fl(amini) p(er)p(etuo) / sacerdotali / ordo splendidis/simus civitatis / Lepcimagnensium / dedit

HD059333 (Africa Proconsularis)

[------] / Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Septimi Severi Pii / Pertinacis Aug(usti) Arabici / Adiabenici Parthici ma/ximi felicissimi p(atris) p(atriae) / filio // $] / Clementis v(iri) e(gregi) fil(io) a militi(i)s / civi patrono ordo spl(endidissimus) Lepc(imagnensium?)

HD059239 (Africa Proconsularis)

$]RO P[---] / [---]DE FRA[---] / [---]o Pausania[---] / [---] Valerius [---] / [--- infe]riorib(us) et superiorib(us) [& // $]R[---] / [---] Vibia[---] / [--- P]ausania[& // $]ANO[& // $]VA[& // $]AMM[&

HD059066 (Africa Proconsularis)

[---] invicti Aug(usti) pont(ificis) max(imi) Germanici [---] / [---] maximi trib(unicia) pot(estate) [---]

HD059049 (Africa Proconsularis)

[Fortis]simo [ac b]ea/[tissimo Ca]es(ari) et [adi?]ume/[nto aete]rnae [vir]tutis / [d(omini)] n(ostri) Aug(usti) / [Fl(avio) Clau]dio Co[ns]tantio / [ordo sple]ndid[iss]imus / [Sabrath]ensiu[m] devo/[tus num]ini m[aie]stati/[que eius] / [curante] M(arco) Cae[---]LO / [------]

HD057839 (Noricum)

[I(ovi) O(ptimo)] M(aximo) [D(epulsori?)]

HD057838 (Noricum)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / [------] / [------] / [------]

HD057832 (Noricum)

[---]ater C[---]

HD057804 (Noricum)

D(eo) o(mnipotenti) M(ithrae) / [I]nvicto / [-]RSV[-]us / b(ene)f(iciarius) [--] / [&

HD057199 (Noricum)

D(is) M(anibus) Caiantiae / Sumariae coniug(i) / optimae ob(itae) ann(orum) LXXX / Caiantius Primitivus / vivus fecit et sibi

HD047129 (Noricum)

$] / Eboner[---] / votu[m s(olvit)] / lib(en-) l(aet-) m[er(ito)]

HD045503 (Africa Proconsularis)

Dulciti // Aur(elio) Sempronio Sereno / eq(uiti) R(omano) principali Alexandr(iae) / ob insigne et admirabile / studiorum ingenium / praeter decc(urionatuum) honorem / [e]t statuam apud se conloc(atam) / [e]tiam apud Lepcimag/[nenses & // [------] / c(larissimo) v(iro) ag(enti) vic(es) praef(ectorum) praet(orio) per / Africanas provincias / Lepcimagnensis ordo et po/pulus ut incomparabilium be/neficiorum eius memoria eti/am ad posteros mitteretur / praeter <h>ospitalem tesseram / etiam statuam marmoream / constituendam esse duxerunt ut / servati moderatione iudicior(um) eius / ac multis tempestat[ibus ---] / to[&

HD039756 (Noricum)

[I]mp(eratori) C[aes(ari)] / Ma/r[co] Iulio / P(h)ilippo / P(io) F(elici) Inv(icto) / Aug(usto) p(atri) p(atriae) / a Te(urnia) [m(ilia) p(assuum)] / [X]LV

HD033021 (Africa Proconsularis)

[---]NI[---] / [------] / [------] / [---]OM[---]M[---] / [---] honestiss[im---] / [--- c]ognoscendi [---] / [---] perpenso qu[---] / [---]MEATO[---] ob [---] / [---] qu[- r]em pub[l](icam) exqu[isit]/[is ---]isionum g[ene]ribus feceri[t am]/pliorem instauratori moenium pub[li]/corum quod eius innumera circa se / ac suos officia supra genitalis c[i]vis / affectum Lepcis magna inclita fide / devotione praestans multifariam sense/rit merito[ru]m eius tenacissime memor per / ordini(s) sui [et] popul[i v]iros Fl(avio) Victori Calpurnio v(iro) p(erfectissimo) / praesidi prov(inciae) Tripol(itanae) patrono suo statuam de/crevit et ob individuum mutui amoris affec/tum eamdem(!) se propter constituit ac dedica/vit

HD025560 (Africa Proconsularis)

Petasii // Eximiae integritatis et / inconparabilis prudentiae / ac totius bonitatis viro / Fl(avio) Petasio v(iro) p(erfectissimo) ex praesidibus / provinciae Tripolitanae / ordo splendidissimae / civitatis Lepcimagnensis / decreto suo et populi / sufragiis memor me/ritorum in se ab eius prae/stantia conlatorum / statuam in foro novo Seve/riano ad perpetuitatis memo/riam patrono dignissimo // posuit

HD024262 (Africa Proconsularis)

Domin[o nostro] / Gratiano Pio [Fel(ici)] / victori ac tri[um]/fatori semper A[ug(usto)] / Leptitani de[voti] / numini mai[esta]/tique eius

HD024259 (Africa Proconsularis)

Iustitia pariter ac / pietate caelestibus adq(ue) / Romanae felicitatis perpe/tuis fundatoribus dd(ominis) nn(ostris) / Valentiniano et Valenti / victoriosissimis principi/bus ac totius orbis Augg(ustis) / Antonius Dracontius v(ir) c(larissimus) / ag(ens) vic(es) praef(ectorum) praetorio per / Africanas provincias ni/mini(!) et maiestati eorum / semper dicatissimus

HD024256 (Africa Proconsularis)

Obsequii // C(aio) Valerio Vibiano v(iro) p(erfectissimo) / praesidi provinciae / Tripolitanae singula/ris aequitatis et benibo/li(!) vicoris(!) {M} omnium vir/tutum viro ob tunc incipi/entem deinceps iugem er/ga se eius dignationem / ordo splendidissimus Lepci/magnensium et populus / patrono ex d(ecreto) s(plendidissimi) o(rdinis) p(osuerunt)