Merope Atlantis: Ancient Inscriptions

http://planet.atlantides.org/merope

Tom Elliott (tom.elliott@nyu.edu)

This feed aggregator is part of the Planet Atlantides constellation. Its current content is available in multiple webfeed formats, including Atom, RSS/RDF and RSS 1.0. The subscription list is also available in OPML and as a FOAF Roll. All content is assumed to be the intellectual property of the originators unless they indicate otherwise.

July 21, 2014

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD067826 (Asia)

[Περγαμηνῶν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμ]ῳ̣ χαίρε̣[ιν] / [---] ἀγῶνι παν/[ηγυρ(?) ---]ε χρόνον / [--- κατὰ δόγμα τῆς ἐπιφαν]εστ̣άτης συνκλήτου / [--- ἀγὼν δεύ]τ̣ερος παρ’ ὑμεῖν ἱερὸς / [---]νος ἐρρῶσθαι ὑμᾶς βούλομαι. / [ἐπὶ --- στρατηγοῦ καὶ ---]ου Κλαυδίου Σειλιανοῦ ἀρχιερέως // [cos. ---]ias s(enatus) c(onsultum) factum de postulatione / [Pergamenorum(?)] / [placere ut certamen illud], quod in honorem templi Iovis amicalis et / [Imp(eratoris) Caes(aris) divi Nervae f(ili) Ne]rvae Traiani Augusti Germanici Dacici / [pontif(icis) max(imi) est cons]ṭitutum εἰσελαστικὸν in civitate / [Pergamenorum eiusdem con]dicionis sit cuius est quod in honorem Romae / [et divi Aug(usti), ibi agitur, it]a ut ea impendia quae propter id certamen / [fieri oportebit, cedant in] onus Iuli Quadrati clarissimi viri / [eorumque a]d quos ea res pertinebit // [κεφάλαιον ἐκ τ]ῶν Καίσαρος ἐντολῶν· // [cum secundum meam c]onstitutionem certamen in civitate / [Pergamenorum ab Iulio Quadrato] ạmico clarissimo viro quinquennale / [quod dicitur εἰσελαστικόν c]onstitutum sit idq(ue) amplissimus ordo / [eiusdem iuris esse decreveri]t cuius est quod in eadem civitate / [in honorem Romae et divi A]ug(usti) institutum est huius quoq(ue) ise<l>as/ [tici victoribus id quod in altero] certamine custoditur dari oportebit / [praemium] // [Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Νέρουα υἱ]ὸς Νέρουας Τραϊανὸς Ἄριστος / [Σεβαστὸς Γερμανικὸς Δακικός, ἀρ]χιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς / [ἐξουσίας τὸ ι․ʹ, αὐτοκράτωρ τὸ ․․ʹ, ὕπα]τος τὸ ϛ, πατὴρ πατρίδος / [Περγαμηνῶν τῆι βουλῆι καὶ τῶ]ι δήμωι χαίρειν· / [ἐλθούσης ὑμῶν πρεσβείας, ὑμῶν ἀποδεξά]μ̣ενος αὐτῆς τό τε ἀξίωμα / [καὶ τὰ συγγράμματα, περὶ πάντων ἃ ἐν αὐ]τ̣οῖς ἠξιώσατε συνκατεθέμην / [---] μ̣ετ̣άσχοιτε, ἐπιτρέπω οὖν ὑ/[μῖν ---]λόντων {²⁷ἄλ]λον τῶν?}²⁷ ἐν ἀγοραίοις / [---] τῶν θεωριῶν ὡρισμένον / [---] ὁρῶ δὲ καὶ τὰς ὑπὸ / [------]

HD067825 (Asia)

Sede sub hac recubas clarus praetori/que(!) praefectus Maiorinus virtu/te c{a}elebratus magna per orbem / haec illi nu(n)c requies fati haec sed<e>s / aeterna Filippi extructa stu/diis gratique(!) nepotis // τύμβος ὑπουδαίων μακάρων ὅδε τῷ / ἐνὶ κεῖται συνκλήτου φίλον ὄμμα / σαόφρων Μαιουρῖνος οὗ δύσις ἀν/τολίη τε μεσεμβρίη τε κὲ ἄρκτοι πισ/τοτάτου βασ[ι]λεῦσιν ἀμωμήτοιό τ’ ἐπάρ/χου εὐρύ τε καὶ μάλα καλὸν εὶἀ κλέος / ἀείδουσιν τεῦξε δέ μιν ὤριστος ἐν / ἡμερίοισι Φίλιππος αὐτοκασιγνή/της πινυτόφρονος ἔκγονος ἥρως / καὐτὸς ὼἐν βασιλῆος ἀμύμονος ἐσ/λὸς ὀπάων καὶ κτίσε πύργον ὕπερ/θεν ἐυπτερύγεσσι πελείαις λαοτύ/πων παλάμῃσιν ἐς οὐρανὸν εὐρὺν ἀεί/ρας

HD067824 (Narbonensis)

[Ἀπό]λλωνι

HD067823 (Noricum)

$] / [---]avit[---] / [---]iusa[---] / [&

HD067822 (Asia)

$] / Antonius Gordia/nus [n]obilis(s)imus / [Ca]esar restituit / per Cuspidi/[um Fl]aminium Se/verum legat(um) et pr(o) / pr(a)etore m(ilia) // ρμα'

HD067821 (Africa Proconsularis)

Uratur / Su(c)ce(s)sa / aduratur / amo(re) ve<l> / desideri(o) / Su(c)ce(s)si // απηιηνιαραφ / αρακσω / σ / β / ε / α / βαρεμ / [--]i tutt φ[—--]

HD067820 (Syria)

Imp(eratori) Caes(ari) L(uci) Septimio Severo / Pio Pertinaci A[ug(usto)] Arabico / Adiabenico Parthico maximo p(ontifici) m(aximo) / trib(unicia) pot(estate) VI imp(erator) XI [c]o(n)s(uli) II p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) / et Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Antonino / Aug(usto) trib(unicia) pot(estate) fil(io) eius sub Ven[i]/dio Ru<f>o leg(ato) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) / XVIII // Ε / ΜΑΛΕ

HD067819 (Asia)

b(onae) f(ortunae) / Imp(eratori) Caes(ari) M. Aur(elio) / [[[Ant]o[nin]o]] Pio / Fel(ici) Aug(usto) co(n)s(uli) III / p(atri) p(atriae) // ἡ λαμπροτάτη / Θυατερηνῶν πό/λις κατεσκεύα/σεν τὰς ὁδοὺς ἐπὶ / ἀνθυπάτου Αὐφι/δίου Μαρκέλλου / μ(ίλιον) αʹ

HD067535 (Noricum)

$] / TE / [&

HD067530 (Noricum)

RIO / [---]PAT[&

HD067529 (Noricum)

IE / AN / MI / PE / RE

HD067132 (Noricum)

Vitalis / Hilari f(ilius) v(ivus) f(ecit) s(ibi) et / Surae Lupponis / filiae con(iugi)

HD067130 (Noricum)

D(is) [M(anibus)] / Q(uintus?) P[---] / Sam[&

HD067127 (Noricum)

D(is) M(anibus) / Iul(ius) Hermes / v(ivus) f(ecit) sibi / [e]t Iul(iae) / [Eu]tychiae / [co]niugi / [ka]r(issimae!)

HD066912 (Noricum)

Quartus / Diastul(l)i / annorum / Titua(?) Qua/rti a[n(norum)] XXX / [&?

HD066836 (Noricum)

Silvanus / Iantumari f(ilius) / et Successa co(niux) / v(ivi) f(ecerunt) s(ibi) et s(uis) Iunia f(ilia) / an(norum) X

HD066255 (Noricum)

[---] K(alendas) Aug(ustas?) [---] / [---]ALI[---] / [------]

HD066193 (Noricum)

$] / [---]X(?)[---] / [&

HD065190 (Noricum)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) e/t G(enio) h(uius) l(oci) / [Olym]piu[s] / A[u]g(usti) n(ostri) v[i]l(icus) / stat(ionis) E/sc(ensis) (a)ed[e]m [e]/t aram / d(e)d(icavit)

HD058103 (Noricum)

Lol(lio) Secun/do Fab(ia) et Att(iae) / Secundinae / ux(ori) f(ilius) f(ecit) et Attio / Accepto mil(iti) al(a)e Co(mmagenorum)

HD057582 (Noricum)

C(aio) Iulio / Censon[i] f(ilio) / et Iulia[e] / Privata[e] / Sabinae lib(ertae) / f(ilii?) f(ecerunt?) / [[------]] / MR

HD057404 (Noricum)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) d(is) d(eabusque) o(mnibus) / [e]t Genio [huiu]sce lo/[ci ---] C(ai) f(ilius) / [&

HD056551 (Noricum)

$]/nius [Pro]/culus |(centurio) l[eg(ionis)] / II Italic(ae) / fr(atri)

HD047115 (Noricum)

$] / Phoebiani

HD046247 (Noricum)

D(is) M(anibus) / Q(uinto) Iul(io) Stra/boni sesq(uiplicario) / alae I Aug(ustae) / an(norum) XXXV st(ipendiorum) / XII M(arcus) Attoni/us Seranus / h(eres) f(aciendum) c(uravit)

HD042483 (Noricum)

Latobio Au[g(usto) sa]/crum / [&

HD042400 (Noricum)

D(is) M(anibus) / Amanda / Q(uinti) Tes(si) lib(erta) / ob(ita) an(norum) L / Firmus Lit(ugenae) / mar(itus) ex p(roprio?) co(niugi?) c(arissimae?) / fec(it) et sibi

HD039795 (Noricum)

[Imp(eratori) Caes(ari)] / [L(ucio) Septimio Sev]ero Pio [Pert(inaci) Aug(usto)] / [Arab(ico) Adiab(enico) Part(hico) max(imo)] Brit(tannico) [max(imo)] / [pont(ifici) max(imo) tr(ibunicia) potes(tate) III imp(eratori) VII] co(n)s(uli) II [p(atri) p(atriae) pro]/[co(n)s(uli) et Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurel(io)] Anton[ino] / [Pio Invicto Aug(usto) Part(hico)] max(imo) [Brit(tannico) max(imo)] / [German(ico) max(imo) pont(ifici) max(imo) tr(ibunicia)] potes(tate) [XVI] / [imp(eratori) III co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) p]roco(n)s(uli) [fortissimo] / [ac felicissimo p]rincipi domino / indulgentissimo / m(ilia) [p(assuum) VIIII] // Dd(ominis) nn(ostris) Fl(avio) C[on]stantino / P(io) F(elici) M[ax(imo)] victori semper Aug(usto) [bono] gen[eris h]uman(i) / nato Crispo et Con/stantino beatissimis / Caes(aribus) a Iuva(vo) / m(ilia) p(assuum) VIIII

HD039793 (Noricum)

Imp(eratori) Cae[s(ari) M(arco) Antonio] / Gordiano [Aug(usto) ---] / [------] / [---]DI[---]OS / [&

HD039701 (Noricum)

[Imp(erator) Caes(ar) L(ucius)] Sept(imius) Sev[erus] / [Pius Pertinax Aug(ustus)] Arab(icus) [Adiab(enicus)] / [Parth(icus) m]ax(imus) ponti[f(ex) max(imus)] / [trib(unicia) pot(estate) VIIII imp(erator) XII co(n)s(ul)] / [p(ater) p(atriae) p]roco(n)s(ul) et / [M(arcus) Aure]lius Anto[ninus] / Pius Aug(ustus) trib(unicia) / [pot(estate) IIII pr]oco(n)s(ul) / [a T(eurnia) m(ilia)] p(assuum) [X]X[---]

HD039699 (Noricum)

Imp(erator) Caes(ar) / L(ucius) Sept(imius) Severus / Pius Pe[rt(inax)] Aug(ustus) Ar/ab(icus) Ad[ia]b(enicus) Par(thicus) max(imus) pont(ifex)(!) / trib(unicia) po[t(estate)] VIIII im(perator) XII / co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) pro / co(n)s(ule) et Imp(erator) Caes(ar) / Ma[r(cus)] Aurelius <Antoninus> / Pius Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) / IIII pro co(n)s(ule) / a T(eurnia) m(ilia) p(assuum) / IIXXX

HD039697 (Noricum)

Imp(erator) / Caes(ar) C(aius) / Messiu/s Q(uintus) [Tr]o/ianus(!) / Deccius(!) / P(ius) F(elix) Inv[ict(us)] / Aug(ustus) [pon]/t(ifex) ma[x(imus)] / trib(unicia) pot(estate) / co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) / proco(n)s(ul)

HD039695 (Noricum)

M(arcus) / Iul(ius) / Philippus / nob(ilissimus) Caes(ar) / Aug(ustus)

HD039692 (Noricum)

[Imp(erator) C]aes(ar) M(arcus) Opell/[i]us Macri[nus] / [Pius Feli]x Aug(ustus) pont(ifex) / [maximu]s trib(unicia) pot(estate) / [II p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) pr]oco(n)s(ul) et M(arcus) [Opel(lius)] / [A]ntoninus D[iadumenia]/nus nobili[ss(imus)] / [Ca]esar princeps / [iuvent]utis providen[t]/[issimi] Augg(usti) fecerun[t] / [a T(eurnia)] m(ilia) p(assuum) [V]

HD039516 (Noricum)

[[[Imp(erator) Caes(ar) Mar(cus) Opellius]]] / [[[Severus] M[acrinus]]] / [[[Pius Felix] Aug(ustus) [p(ontifex) m(aximus) trib(unicia) pot(estate) II]]] / [[[p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) proco(n)s(ul) et] M(arcus) [Opellius]]] / [[[Antoninus Diadumenianus]]] / [[[nobiliss(imus) Caes(ar) prin]]]/[[[ceps iuv]e[ntutis]]] / [provi]dentissim[i Aug(usti)] / fecerunt / a C(etio) m(ilia) p(assuum) / XXVI

HD031383 (Bithynia et Pontus)

Imp(erator) / [Nerva] C[a]esar Aug(ustus) [pont(ifex)] / max(imus) trib(unicia) potest(ate) [II] / co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) restituit per / Pomponium Bassum / leg(atum) pro pr(aetore) / m(ilia) [VIII] ιη'

HD023138 (Aegyptus)

C(aius) Cornelius Cn(aei) f(ilius) Gallu[s eq]ues Romanus post rege[s] / a Caesare Deivi(!) f(ilio) devictos pr(a)efect[us Alex]andreae(!) et Aegypti primus defection[is] / Thebaidis intra dies XV quibus hostem v[icit bis a]cie victor V urbium expugnator Bore[se]/os Copti Ceramices Diospoleos Meg[ales Op]hieu et ducibus earum defectionum inter[ce]/ptis exercitu ultra Nili cataracte[n transd]ucto in quem locum neque populo / Romano neque regibus Aegypti [arma ante s]unt prolata Thebaide communi omn[i]/um regum formidine subact[a] leg[atisque re]gis Aethiopum ad Philas auditis eoq[ue] / rege in tutelam recepto tyrann[o] Tr[iacontas]choenundi Aethiopiae constituto die[is!] / patrieis(!) et Nil[o Adiuto]ri d(onum) d(edit) // [---]choeniundeae // [Γ]άϊος Κορνήλιος Γναίου υἱὸς Γάλλ[ος ἱππεὺ]ς Ῥωμαίων, μετὰ τὴν κατάλυσιν τῶν / ἐν Αἰγύπτωι βασιλέων πρῶτος ὑπὸ Καίσ[αρος ἐπὶ] τῆς Αἰγύπτου κατασταθείς τὴν Θηβαΐδα [ἀ]/ποστᾶσαν ἐν πεντεκαίδεκα ἡμέραις δὶς [ἐν παρ]ατάξει κατὰ κράτος νικήσας σὺν τῶι τοὺς ἡ/γεμόνας τῶν ἀντιταξαμένων ἑλεῖν πέν[τε τε πό]λεις τὰς μὲν ἐξ ἐφόδου, τὰς δὲ ἐκ πολιορκί[ας] / καταλαβόμενος Βορῆσιν Κόπτον Κεραμική[ν Διόσπ]ολιν μεγάλην Ὀφιῆον καὶ σὺν τῆι στρατιᾶι ὑ/περάρας τὸν καταράκτην ἀβάτου στρατία[ις τῆς χώρ]ας πρὸ αὐτοῦ γενομένης καὶ σύμπασαν τὴ[ν] / Θηβαΐδα μὴ ὑποταγεῖσαν τοῖς βασιλεῦσιν [ὑποτάξ]ας δεξάμενός τε πρέσβεις Αἰθιόπων ἐν Φί/λαις καὶ προξενίαν παρὰ τοῦ βασιλέως λ[αβών τύ]ραννόν τε τῆς Τριακοντασχοίνου τοπαρχία[ς] / μιᾶς ἐν Αἰθιοπίαι καταστήσας θεοῖς πατ[ρῴοις Ν]είλῳ συνλήπτορι χαριστήρια

HD021340 (Noricum)

Capito Sat[ulli? f(ilio) et] / Belatull[ae Cov]/nerti f(iliae) [Bela?]/tullus f(ilius) f(ecit) [paren(tibus)]

HD020398 (Noricum)

D(is) M(anibus) / Pervinca / Ex[---] f(ilia) v(iva) f(ecit) s(ibi) et / Decorato / c(oniugi) caris(simo) / optimo

HD019686 (Noricum)

$] sibi / [---]miniae[---] / [&