Merope Atlantis: Ancient Inscriptions

http://planet.atlantides.org/merope

Tom Elliott (tom.elliott@nyu.edu)

This feed aggregator is part of the Planet Atlantides constellation. Its current content is available in multiple webfeed formats, including Atom, RSS/RDF and RSS 1.0. The subscription list is also available in OPML and as a FOAF Roll. All content is assumed to be the intellectual property of the originators unless they indicate otherwise.

May 18, 2018

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD076346 (Belgica)

$ pagan]orum(?) pagi Teucoriatis Teucoriatius Securus il[lorum paganorum] / lib(ertus?) et Secundius Primulus antistes d(onum) d(ederunt)

HD076345 (Belgica)

In h(onorem) d(omus) d(ivinae) Marti et Ancamnae e[t] / G[e]nio pagi Vilciatis C(aius) Serotini/us Iustus ex voto posuit

HD076344 (Belgica)

[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) / [&

HD076342 (Germania superior)

In h(onorem) d(omus) d(ivinae) / deae Mi/nerv(a)e / Vitalini/us Secun/dinus ful/lo d(onum) d(edit)

HD076339 (Germania superior)

Fortunae / deae / ex voto susc(epto) / L(ucius) Gnatius / Mascellio / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD076336 (Germania superior)

LOGABIS(?) Secundius [---?]

HD076335 (Germania superior)

$]CV(?)[---] / [---]VIA[&

HD076330 (Germania superior)

[In hono]rem d(omus) d(ivinae) / [deo Merc]urio et Ro/[smertae Se]cundius / [--- ex] voto pos/[uit laetu]s lib(ens) [m(erito)]

HD076329 (Germania superior)

L(ucius) Vit(---) Ag(---)

HD065764 (Germania superior)

Mando et rogo liber/ta Cerialis ut ea ext[r]a / IPIVTI fac[i]atis ut se plan/gat [--- v]elit se quatmodum(!) / arc(h)igalli se // CO[-]LI sibi settas facia[ti]s / [--]ita me(n)ses duos ut eo/rum ixsitum(!) audiam / [-]d[i]liquescant quatm/{m}odi(!) hoc liquescet [---]

HD065762 (Germania superior)

Minicius / Campanus / Martianus{s} / Armicus / Severum tes/serarium / Cantarum / equitem

HD065757 (Germania superior)

CE(?)[-]conius / Anudrius

HD065541 (Germania superior)

Sic[---]s siccum QVANMI / qu[omo]di hoc liquescet / se[--- sic co]llum membra / me[du]lla peculium / d[e]l[i]ques[ca]nt // eoru(m) quamodum / gallorum angat se / s[ic i]lla aga(t) ut de se / [pr]obant tu dom(i)na es / fac ut X mensibus / exitum illorum / sit

HD061992 (Dalmatia)

Vettia C(ai) fil(ia) Tertullina / v(iva) f(ecit) sibi et Sex(to) Iulio Nostro / marito optimo / h(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur)

HD061984 (Dalmatia)

C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus) Crescens IIIIIIvir / vivus fecit sibi et / Iuliae Anthusae coniugi / C(aio) Iulio Maximo filio

HD061059 (Dalmatia)

Iovi / Q(uintus) Papinius / Proculus

HD055110 (Tuscia et Umbria)

[Hi]c requie[scit ---] / [---]S Proiectu[s ---] / [---] serv[us ---] / [---]XX d(ies) XX[---] / [---]II vix(it) [---] / [---]V m(enses) [---]

HD054664 (Germania superior)

Mando et rogo / religione ut man/data exagatis Publium Cutium / et Piperionem et // Placida et Sacra / filia eius sic illorum / membra liquescan(t) / quatmodum(!) hoc plum/bum liquescet ut eo/ru(m) exsitum(!) sit

HD042520 (Germania superior)

[D(eo)] I(nvicto) M(ithrae) et S(oli) s(ocio) Argata / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)

HD041856 (Germania superior)

D(eo) [S(oli)] Inv(icto) / L(ucius) Fabi(us) / Anthi(mus?) / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito) / med(icus) [coh(ortis)?] IIII(?) / [Vin(delicorum)](?)

HD041730 (Germania superior)

In h(onorem) d(omus) d(ivinae) / I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Fortioni/us Dubita/tus pro se / et suis pos(u)i/t duobus As/pris co(n)s(ulibus) // v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)

HD040015 (Dalmatia)

Iovi / Valer/ia / Rentina

HD032502 (Germania superior)

Clau[d]iae Acceptae socr(a)e / Iulius Spectatus eq(ues) leg(ionis) XXII prot(ector) / p(ro) p(ietate?) [sua] et Sollemnia Severa filia / [hic corpus? con]diderunt

HD032265 (Germania superior)

Leg(io) VIII Au<g>(usta)

HD029373 (Belgica)

In h(onorem) d(eo) Marti / et Ancamnae / C(aius) Serotinius / Iustus ex voto / posuit

HD028240 (Germania superior)

In h(onorem) d(omus) d(ivinae) I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / platiae dex[tr(ae)] c(ives) / [Su]melocene(n)s(es) / vici Grinar(ionis) / maceriam d(e) s(uis) p(osuerunt)

HD025956 (Belgica)

[I]n h(onorem) d(omus) d(ivinae) Marti / et Ancamnae / C(aius) Serotinius / Iustus ex voto / posuit

HD025909 (Dalmatia)

L(ucius) Bodlius L(uci) f(ilius) / Pol(lia) Genialis / Pollent(ia) mil(es) / leg(ionis) XI C(laudiae) p(iae) f(idelis) / |(centuria) Iuli Secundi / ann(orum) XXX stip(endiorum) X / h(eres) f(aciendum) c(uravit)

HD024009 (Germania superior)

A[ram?] / Ap[ollini] / et S[ironae] / P(ublius) V[---]/niu[s ---]/us [---]

HD023057 (Germania superior)

Paterio / cornice(n) Mar(ti) / Cnabetio / vot(um) r(eddidit) l(ibens) l(aetus) m(erito)

HD022154 (Germania superior)

[Imp(eratori)] Caes(ari) M(arco) Aur(elio) A[ntonino Pio] F[e]lici / [Part(hico)] max(imo) Brit(annico) ma[x(imo) Germ(anico) ma]x(imo) pon(tifici) max(imo) / trib(unicia) pot(estate) XVI imp(eratori) III co(n)[s(uli) IIII proco(n)s(uli) p(atri) p(atriae)] / invictissimo Aug(usto) c[oh(ors) II A]nton[i]niana / Tre(verorum) d<e>v(o)ta ac dicat[a m]ai[esta]ti eius

HD002132 (Belgica)

[I]n h(onorem) d(omus) d(ivinae) Marti / et Ancamnae / C(aius) Serotinius / Iustus ex voto / posuit

May 17, 2018

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD076343 (Germania superior)

Data nomina haec / ad inferos // Ian[u]a(?)[---]IIIN[---] / [---]MVI[---]IRIA[---] / BIS(?)[---]A[---]T / A[---]T[---]

HD076333 (Germania superior)

[---] MamA(?)[---]