Merope Atlantis: Ancient Inscriptions

http://planet.atlantides.org/merope

Tom Elliott (tom.elliott@nyu.edu)

This feed aggregator is part of the Planet Atlantides constellation. Its current content is available in multiple webfeed formats, including Atom, RSS/RDF and RSS 1.0. The subscription list is also available in OPML and as a FOAF Roll. All content is assumed to be the intellectual property of the originators unless they indicate otherwise.

November 24, 2015

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD072499 (Pannonia inferior)

$] / stip[endiis emeritis dimissis honesta mis]/sion[e quorum nomina subsripta sunt] / ipsis l[iberis posterisque eorum civitatem] / dedit et [conubium cum uxoribus quas tunc] / habuissen[t cum est civitas iis data aut] / si qui c[aelibes essent cum iis quas postea] / [duxissent dumtaxat singuli singulas & // [Imp(erator) Caes(ar) div]i Traian[i Parthici f(ilius) divi] / [Nervae nepos Traia]n(us) Hadria[nus Augustus] / [pont(ifex) max(imus) trib(unicia) po]t(estate) X [co(n)s(ul) III proco(n)s(ul)] / [equ(itibus) et ped(itibus) qui m]il(itaverunt) in [al(is) V et coh(ortibus) XIII quae] / [app(ellantur) I Thr(acum) vet(erana) et I Fl(avia) Aug(usta)] B[r(itannica) et ---] / [&

HD069759 (Britannia)

L(ucius) Annius L(uci) f(ilius) / Tro(mentina) Marcel(lus) / V[eiis ---]

HD069758 (Britannia)

[--- leg(ionis) II] / ad(iutricis) p(iae) f(idelis) vix(it) an(nos) XXX / stip(endiorum) XIII / h(ic) sepelit(us)

HD069757 (Britannia)

[---]mius / [---]i / [Clau]dia / [---] Apro / [mil(es) l]eg(ionis) II / [ad(iutricis) p(iae)] f(idelis) / [---] XX / [---]

HD069756 (Britannia)

[[[---]]] / [[[---]]] / [[[---]]] / leg(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis) / |(centuria) Meti Ferocis / annor(um) XXXI / stipendiorum / XIII heres / faci[endum] curavit

HD069755 (Britannia)

[Voltim]/esis Pudens G(ai) fil(ius) / Ser(gia) Augusta eq/ues leg(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis) / annorum XXXII / stipendiorum / XIII h(ic) s(itus) es[t]

HD069754 (Britannia)

[---] / [---]inus eque[s leg(ionis)] / II ad(iutricis) p(iae) f(idelis) |(centuria) Petroni / Fidi stipendio/rum {I}XI anno/rum XXV / hic sep[[ul(tu)s]] est

HD069753 (Britannia)

L(ucius) Valerius / L(uci) f(ilius) Claudia / Seneca Savar(ia) / [mil]es leg(ionis) II ad(iutricis) / [p(iae) f(idelis) ---]

HD069752 (Britannia)

Q(uintus) Valeri/us Q(uinti) f(ilius) Cla(udia) / Fronto Cele/a miles leg(ionis) / II ad(iutricis) p(iae) f(idelis) an/norum L / stipendioru/m XXV[---]

HD069751 (Britannia)

G(aio) Valerio / Crispo / vet(e)rano / ex leg(ione) II / ad(iutrice) pia / [fideli]

HD069750 (Britannia)

L(ucius) Terentiu/[s C]l(audia) Fuscus / [A]pro mile/[s le]g(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis) / [---]

HD069749 (Britannia)

G(aius) Iuventius / G(ai) Cla(udia) Capito / Apro mil(es) leg(ionis) II / ad(iutricis) p(iae) f(idelis) |(centuria) Iuli Cle/mentis ann(orum) XL / stip(endiorum) [X]VII

HD069748 (Britannia)

G(aius) Calventius / G(ai) f(ilius) Claud(ia) Ce/ler Apro mil(es) / leg(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis) / |(centuria) Vibi Cleme[ntis] / [---]

HD069747 (Britannia)

|(centuria) Q(uinti) Ter(enti) N[---]

HD069746 (Britannia)

|(centuria) Q(uinti) Max(imi)

HD069745 (Britannia)

|(centuria) T(iti) Flavi / Cicatricul(ae)

HD069744 (Britannia)

|(centuria) Atti / Cele/ris

HD069743 (Britannia)

[|(centuria) Ab]ucini

HD069739 (Britannia)

[--- aede?]m et p[orticum? ---] / [--- s]acra[m ---] / [---] fa[c(iendas) cur(avit)]

HD047437 (Dacia)

D(is) M(anibus) / Corneliae / Faustinae / undeviginti annos / natae / C(aius) Spedius Clemens / IIvir col(oniae) coniugis / memoriae erga se / dignissimae / fecit

HD047075 (Dacia)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Taviano / pro salu(te) / Imp(eratoris) Anto/nini et M(arci) / Aureli Caes(aris) / Gal[at]ae con/sistentes / municipio / pos<u>erunt

HD047068 (Pannonia superior)

[I(ovi) O(ptimo) M(aximo)](?) / [------] / Taurus / |X(decemprimus) m(unicipii) Sall(ae) / v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)]

HD046316 (Dacia)

Divo / Severo Pio / colonia / Ulpia Tra/iana Aug(usta) / Dacic(a) Sar/miz(egetusa)

HD046118 (Dacia)

D(is) M(anibus) / Cassiae Pere/grinae Integ[r]a[e] / vix(it) an(nos) XXVII f(ecit) Bi/sius Scenob(arbi?) Sard(ias) / coniug(i) b(ene) m(erenti)

HD046003 (Dacia)

Imp(eratori) Caes[ari divi] / Traiani Part[hici f(ilio)] / divi Nerv[ae nep(oti)] / [Traiano Hadriano] / [Aug(usto) pontifici max(imo) ---] / [&

HD046001 (Dacia)

Imp(eratori) Cae[sari] / divi Tra[iani Par]/thici f(ilio) [d]iv[i] Ner/vae nepoti Trai/ano [H]adriano / Aug(usto) pontifici ma/ximo trib(unicia) potesta/te II co(n)s(uli) p(atri) p(atriae) colon(ia) / Ulpia Traiana Aug(usta) / Dacic(a) Sarmizege(tusa) [&

HD045792 (Dacia)

D(is) M(anibus) / M(arci) Aur[el(i)] Anto/nini m[il(itis)] leg(ionis) XIII / gem(inae) v[ix]it ann(is) / XXII m[e]ns(ibus) XI di/ebus II [mi]litavit / ann(is) V [li]brar(ius) / Aurel(ius) [M]arcia/nus et [V]al(eria) Valen/tina f[ili]o pien/tis[si]mo

HD045760 (Dacia)

[Imp(eratori) Caesari divi T]ra[iani] / [Parthici fil(io) divi Ner]vae ne[poti] / [Traiano Hadriano A]ug(usto) pont[ifici] / [maximo trib(unicia) pot(estate) ---] co(n)s(uli) III [p(atri) p(atriae)] / [col(onia) Ulp(ia) Traiana Aug(usta) Dac(ica)] Sarmize[getusa]

HD045750 (Dacia)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / [F]u[lg]ur[a]tor[i] pro / salute sua et su/orum M(arcus) A[u]r(elius) De/coratus dec(urio) / col(oniae) Aeq(ui) flam(en) / aedil(is) et M(arcus) Aur(elius) [P]hili/ppi[a]nus de[c(urio)] col(oniae) / A[e]q(ui) quaes(tor) [---?] / v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito) / Perpetuo et / Corneliano / co(n)s(ulibus) VIII Idus / Iunias

HD045616 (Dacia)

Imp(eratori) Caes(ari) divi Traiani / Parthici f(ilio) divi Nervae nep(oti) / Traian(o) Hadrian(o) Aug(usto) pont(ifici) / maximo trib(unicia) potest(ate) XVI co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) / aqua inducta colon(iae) Dacic(ae) Sarmiz(egetusae) / per Cn(aeum) Papirium Aelianum legat(um) eius / pr(o) pr(aetore)

HD038968 (Dacia)

D(is) M(anibus) / C(aio) Sentio C(ai) f(ilio) Sulp(icia) / Flacco Antiq(uaria) / vet(erano) leg(ionis) XIIII g(eminae) M(artiae) v(ictricis) / dec(urioni) col(oniae) Dac(icae) Sarm(izegetusae) / vix(it) an(nos) LXXV / C(aius) Sentius Flacci/[n]us filius et heres / [f(aciendum)] c(uravit)

HD038284 (Dacia)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et Iunoni Regin(ae) / pro sal(ute) Imp(eratoris) M(arci) Aur(eli) An/tonini Pii Aug(usti) et / Iuliae Aug(ustae) matris Aug(usti) / M(arcus) Ulp(ius) Mucianus mil(es) leg(ionis) XIII gem(inae) / horologiar(ium?) templum a solo ex voto / fecit Falcone et Claro cons(ulibus)

HD037424 (Dacia)

$] / [Imp(---) Ca]esa[r(-) ---] / [Anto]nin[---] / [---]I[---] / [&

HD037211 (Pannonia inferior)

[------](?) // Iul(ius) Sa[ll]/ustia/nus vet(eranus) ex / de<c>(urione) coh(ortis) / |(miliariae) Hem(esenorum) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD037170 (Pannonia inferior)

D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) // Atta Vervi/ci l(ibert--) v(otum) m(erito) / s(olvit)

HD024913 (Dacia)

[I(ovi) O(ptimo) m(aximo) Dolicheno pro salute?] / [d(omini) n(ostri) Imp(eratoris) Caes(aris) divi Severi Pii nep(otis)?] / [divi Magni Ant]on[ini f(ili) M(arci) Aur(eli) Sev(eri)] / [[[Alexandri]]] Pii [Fel(icis) Inv(icti) Aug(usti)?] / [et num(eri) P]almyr(enorum) O[rientali(um)?] / [---]i Abraen(us?) Fl(avius?) M[arianus?] / [---] Cassi(us) Marinu[s ---] / [Ma]ximus Gora Lu[cianus?] / [---] Maximus Bars[emon? ---] / [sace]rdot(es) templum [a solo?] / ex suo fecer(unt)

HD011545 (Pannonia inferior)

$] / [M(arco)] Au[relio Antonino] / Augu[sto divi M(arci) Aur(eli)] / Anto[nini Magni fi]/lio di[vi Septimii Seve]/[ri] Pii ne[poti &

November 23, 2015

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD072501 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) / Aur(elio) Gaiano vete[r(ano) leg(ionis)] / I ad(iutricis) vix(it) ann(os) LXX e[t Aurel(iae)] / Valentinae vix(it) [ann(os) ---] / Aur(eliae) Gaianae et [Aure]/l(io) Ausiano str[atore] / leg(ati) leg(ionis) II ad(iutricis) [vixit] / ann(os) XL stip(endiorum) XX[II? qui] / est desiderat[us bello] / Dac(i)co Aure[lia ---] / marito dul[cissimo]