Merope Atlantis: Ancient Inscriptions

http://planet.atlantides.org/merope

Tom Elliott (tom.elliott@nyu.edu)

This feed aggregator is part of the Planet Atlantides constellation. Its current content is available in multiple webfeed formats, including Atom, RSS/RDF and RSS 1.0. The subscription list is also available in OPML and as a FOAF Roll. All content is assumed to be the intellectual property of the originators unless they indicate otherwise.

March 29, 2017

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Ă„nderungen

HD074981 (Pannonia inferior)

[Imp(eratori) Caes(ari)] / [M(arco) Aurelio Ant]onino / Au[g(usto) t]rib(unicia) pot(estate) XV co(n)s(ul) III / Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Aur(elio) Vero / Aug(usto) trib(unicia) pot(estate) co(n)s(ul) II / divi Antonini fili(i) / divi Hadri[a]ni nepotes / divi Traia[ni] Parthici / pronepotes divi / Nervae abnepotes / ab Aq[uinco] / [m(ilia) p(assuum) ---]

HD074980 (Pannonia inferior)

Imp(erator) Caes(ar) / M(arcus) Aur(elius) Severus / Alexander / P(ius) F(elix) Aug(ustus) pont(ifex) / max(imus) trib(unicia) / pot(estate) VIIII / co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) / restituit / ab Aq(uinco) / m(ilia) p(assuum) XV

HD074979 (Pannonia inferior)

Imp(erator) Cae/sar Mar/cus Aure/l{l}ius Se/verus / [[[Alexand]er]] / P(ius) F(elix) Augustus / pontifex / maximus / trib(uniciae) potes/tatis VIIII / co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) res/tituit ab Aq(uinco) / m(ilia) p(assuum) X

HD074978 (Pannonia inferior)

[I]mp(eratori) Caes(ari) / M(arco) [Iu]l(io) [Philip]po P(io) F(elici) / [A]ug(usto) [p]o[nti]f(ici) max(imo) trib(unicia) / potes(tate) c[o(n)]s(uli) p(atri) p(atriae) pro/[co(n)s(uli) et M(arco) Iul(io) [Ph]il[i]p[po] / nobi[lissi]m[o] Caes(ari) e[t] / Marc[iae Otacili]ae Severae / sa[n]ct[issimae] Aug(ustae) / coniu[gi] Aug(usti) [n(ostri)] / ab Aq(uinco) m(ilia) p(assuum) / X

HD074977 (Pannonia inferior)

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) / Antonio Gordi/[a]n[o] / Invic[to] / Aug(usto) pon[t(ifici)] / max(imo) trib(unicia) p(o)t[est(ate)] / V co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae) pro/co(n)s(uli) ab Aq(uinco) m(ilia) p(assuum) / VIII

HD074976 (Pannonia inferior)

$] / [-]L[-] m[a]x[imus] / trib(u)niciae / potestatis / VIIII co(n)s(ul) / III p(ater) p(atriae) restit(uit) / ab Aq(uinco) mil(ia) / p(assuum) VIII

HD074975 (Pannonia inferior)

[Imp(erator) C]aes(ar) / [M(arcus) Iul(ius)] Philip/[pus P(ius) F(elix) In]victus / [Aug(ustus) pont(ifex)] max(imus) / [&

HD074974 (Pannonia inferior)

Imp(eratori) Caes(ari) / M(arco) Iul(io) Philippo / P(io) F(elici) Invicto Aug(usto) / pont(ifici) maximo / Parthico maximo / trib(unicia) potest(ate) co(n)s(ul) / p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) et / M(arco) Iul(io) Ph[il]i[pp]o / nobilis[si]mo Ca[es(ari)] / [et M]ar[ciae] Otaci[l]iae / Severae sanctissimae Aug(ustae) / coniugi Aug(usti) n(ostri) matri / castrorum et exercitus / leg(io) II adi(utrix) [p(ia)] f(idelis) / Philippiana devota / num[ini m]aiestati/[que eorum &

HD074973 (Pannonia superior)

Seraphi(!) / [sa]ncto et / [N]ymphis / [s]alutaribus / Caecilius / Saturninus / [&

HD074972 (Pannonia superior)

Isidi et / Serapi Aug(usti) / sacrum / C(aius) Valerius Priscus / Aug(ustalis) c(oloniae) U(lpiae) T(raianae) P(oetoviensis) et / Caelenia / Fortunata con(iux) / sive Oricclio(!) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) // Isidi et / Serapi Aug(usti) / sacrum / C(aius) Valerius Priscus / Aug(ustalis) c(oloniae) U(lpiae) T(raianae) P(oetoviensis) et / Caelenia / Fortunata con(iux) / sive Oricclio(!) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD074896 (Pannonia inferior)

[I]mp(eratori) [Caes(ari)] / C(aio) Mes[si]o / Quinto Tra/iano Dec[io] / P(io) F(elici) Inv(i)cto / Aug(usto) ponti[fici] / max(imo) trib(unicia) pot(estate) / p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) proco(n)s(uli) / ab A[q(uinco)] m(ilia) p(assuum) / XXXVI

HD074886 (Pannonia inferior)

Imp(erator) C[aes(ar) M(arcus) Opel]lius Severus / [Ma]c[rinus Pius Aug]ustus c[o(n)s(ul)] pro/[co(n)s(ul) tribunicia] potestate et / [M(arcus)] O[pellius Diadumenian]u[s] / [nobiliss(imus) Caesar via]s [e]t p/on[tes vetusta]te [c]orr[uptas] / re[stituerunt] cura agen/te [---]no legato / Au[g(usti) pr(o) pr(aetore)] ab Aq(uinco) / I

HD071813 (Pannonia superior)

Serapi Conser/vatori et Isidi / ceterisq(ue) dis de/abusq(ue) immortalib(us) / [[[------]]] / [[[------]]] / [[[---]]] v(otum) s(olvit) p(---) a(---) s(---) / cum Fabia Ti/tiana uxore / et Titiano / filio

HD071812 (Pannonia superior)

[I]ovi / Serap[i] / [I]ulius

HD067399 (Pannonia inferior)

Imp(eratori) Caes(ari) / Gaio Vibio Trebon[ia]no / Gallo P(io) F(elici) Aug(usto) pont(ifici) maximo / trib(unicia) potest(ate) et / Im[p(eratori)] Caes(ari) Gaio Vibio / Afini[o Gallo Veldum]/niano V[olusiano P(io) F(elici)] / Invicto [Aug(usto) trib(unicia) pot(estate)] / ala I T[hracum Galliana] / [Volusiana curante] / [Cosinio Felice leg(ato) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore)] / [ab Aq(uinco) m(ilia) p(assuum)] / [XI] // $]A[---] / Fl(avio) Val(erio) Severo / et Gal(erio) Val(erio) [Ma]ximino / [&

HD047942 (Pannonia superior)

[Deo Invicto] Sarapidi et [Isidi Reginae] / [pro salute victoria et in]columitate Imp(eratoris) Ca[es(aris) M(arci) Aureli Antonini Pii Felicis] / [August(i) Parth(ici) max(imi) Brit(annici) max(imi)] Ger(manici) max(imi) pont(ificis) max(imi) [trib(unicia) pot(estate) XVI imp(eratoris) III co(n)s(ulis) IIII p(atris) p(atriae) et] / [Iuliae Piae Aug(ustae) matris cas]trorum ac patri[ae templum vetustate conlapsum] / [restituit P(ublius) Cornelius Anu]llinus leg(atus) leg(ionis) X[IIII g(eminae) M(artiae) v(ictricis) Antoninianae d(evotus) n(umini) m(aiestati)q(ue) eorum]

HD039440 (Pannonia superior)

D(is) M(anibus) / Bononius / Vitalis an(norum) XL/II Au[r(elius)](?) Ianuari/us vet(eranus) leg(ionis) I ad(iutricis) p(iae) f(idelis) / IAIIONISINVS / et Aelia Ingenua / marito suo pien/[t]issimo posuer(unt)

HD039431 (Pannonia superior)

D(is) M(anibus) / Aur(eliae) Ursinae soro/ri posuit Sep(timius) Atta / frater f(aciendum) c(uravit) q(u)ae vix(it) / ann(os) XXII / o(pto) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

HD039416 (Pannonia superior)

$]A[---] / [---]est [---] / [---] Aur(elio) Basso TVC[---] / o(ptamus?) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

HD039414 (Pannonia superior)

M(arco) Aur(elio) An[t]o[n]/iano do(mo?) ex civitate / Zeugma qui vixi[t] / ann(os) XXV (H)eliodo/rus f(ilius) patri dul(cissimo) f(aciendum) c(uravit)

HD039413 (Pannonia superior)

D(is) [M(anibus)] / Aur(elius) Aeai[---](?) / ex(?) sig(nifero) IIS N[---] / leg(ionis) R M I IPLRG[---] / Aelia(?) Aivaie(?) c[o]n/iugi(?) pientis(simo) ex(?) t(estamento?) f(---) s(---)

HD039411 (Pannonia superior)

$](?) / IRIVA[---] / MELAI[---] / Troiani[o?] / Pitoniato(?) / equiti [---] / mil(iti) leg(ionis) I ad(utricis) p(iae) [f(idelis)] / Arteia(?) Ex(s)uperata / soror ADRIVIRVS

HD039410 (Pannonia superior)

[L(uci) Antoni Sa]biniani / [cornicu]l(arii) leg(ati) leg(ionis) / [I ad(utricis) p(iae) f(idelis) Sev(erianae) q]ui vix/[it annos] LII dies XX / [Aurel]ia Aelia/[na coni]ugi sibi / [incompa]rabili / [facie]ndum cu/[r]avit

HD039406 (Pannonia superior)

Annio Novo Felicis / C(---) Venn(---) amic(o?) f(ecit?) / in memoriam / Anniae Mariae / coniugi

HD039405 (Pannonia superior)

Alminus(?) R(?)ID / F(?) an(norum) XXV t(itulum) p/osuer<u>[n]t fil(io) / [h]ered<e>s

HD039386 (Pannonia superior)

Sc(h)ola coll[egii cent(onariorum)?] / empta ex pecun[ia quam vi]/vos(!) dederat Q(uintus) Ulp(ius) F[elix? p(raefectus)? ce?]/nt(onariorum?) pater ad rosalia a[nnua? ---] / itemque ad sepulc[r---] / a solo inpendio [---] / et collegio [---] / [[[Imp(eratore) Antonin]o [Au]g(usto) [III et]]] / Com(a)zonte co(n)s(ulibus)

HD039378 (Pannonia superior)

Imp(erator) [Cae]s(ar) M(arcus) Aure[lius ---] / co(n)s(ul) [I]II p(ater) p(atriae) [---]

HD039370 (Pannonia superior)

$] P I / [---] P I [&

HD039367 (Pannonia superior)

$] / D VII DA / M P C E / B X I D / [&?

HD039366 (Pannonia superior)

$] / [--]NIS[--]A[--] / [--]HAH[--] / [&?

HD039365 (Pannonia superior)

$] / Crispa / [---]E(?)DAFA / [&

HD039364 (Pannonia superior)

$]MRIOII / [---]VO contube/[rnalis ---?]I(?) RI votum / [--- solve]runt

HD039363 (Pannonia superior)

$]us / [---]r et / [---] cur(averunt)

HD039362 (Pannonia superior)

$]CVA / [---] est

HD039361 (Pannonia superior)

$ pro sa]/[l]u[te] s[ua] / et suorum / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD039359 (Pannonia superior)

Dedicatum / Kal(endis) Septembr(ibus) / Sabino II et / Venusto / c[o](n)s(ulibus)

HD039356 (Pannonia superior)

$] / GI(?)I(?)O A[ur(elius)?] / Victor[in]/us eq(ues) l(egionis) I [ad(utricis)] / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD039355 (Pannonia superior)

$] / Valens / s(ummus) c(urator) v(otum) s(olvit)

HD039354 (Pannonia superior)

$] / Aure[l(ius) Se]/cundian/us v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)