Merope Atlantis: Ancient Inscriptions

http://planet.atlantides.org/merope

Tom Elliott (tom.elliott@nyu.edu)

This feed aggregator is part of the Planet Atlantides constellation. Its current content is available in multiple webfeed formats, including Atom, RSS/RDF and RSS 1.0. The subscription list is also available in OPML and as a FOAF Roll. All content is assumed to be the intellectual property of the originators unless they indicate otherwise.

December 06, 2016

Visibile Parlare - Greek inscriptions Pool (Flickr)

Stele inscribed in Greek with names of initiates at Samothrace

diffendale has added a photo to the pool:

Stele inscribed in Greek with names of initiates at Samothrace

Found in the Sanctuary of the Great Gods (Pleiades), Samothrace.
2nd-3rd c. CE

provisional transcription:
Αγαθη Τυχη / επι βασιλεως Ιου/νιου Ηρωδου μυσται / ευσεβεις Θασιοι / Αρισταγορας Εισιδωορου / Μ. Αντωνιος Οπτατος Φιλιπεις(?) / Δουλοι Αρισταγορου / Φιλουμενος / Μαγιανος / Φιλοστοργος /[...]μφικος /[---]ρ / [---]ς

On display at the special exhibit "Samothrace. The mysteries of the Great Gods" at the Acropolis Museum, Athens, Greece, June 30-September 30, 2015 (extended to January 10, 2016).
"Σαμοθράκη. Τα μυστήρια των Μεγάλων Θεών"

Stele inscribed in Latin and Greek with names of initiates at Samothrace from Rome and Catania

diffendale has added a photo to the pool:

Stele inscribed in Latin and Greek with names of initiates at Samothrace from Rome and Catania

Those initiated include Lucius Tullius, uncle of Cicero.

EDH HD044470 (AE 2001, 1741):
[------] / [------] / M(arcus) Fannius M(arci) f(ilius) / Cor(nelia) praef(ectus) / L(ucius) Tullius M(arci) f(ilius) / Cor(nelia) prai(fectus) / P(ublius) Petellius Q(uinti) f(ilius) / Norba eq(ues) / P(ublius) Gadienus P(ubli) f(ilius) / Clu(stumina) eq(ues) / C(aius) Menenius C(ai) f(ilius) Ar(nensi) // Σικελὸς Καταναῖος / Ἀρτεμίδωρος Πανκράτου // L(ucio) Valer(io) C(aio) Mar(io) co(n)s(ulibus) pr(idie) n(onas) Sept(embres) // [---]ς A(ulus) Claudius C(ai) f(ilius) Masso

Found in the Sanctuary of the Great Gods (Pleiades), Samothrace.
Dated September 4, 100 BCE (pridie nonas Sept., consulship of L. Valerius and C. Marius)

On display at the special exhibit "Samothrace. The mysteries of the Great Gods" at the Acropolis Museum, Athens, Greece, June 30-September 30, 2015 (extended to January 10, 2016).
"Σαμοθράκη. Τα μυστήρια των Μεγάλων Θεών"

December 05, 2016

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD069858 (Britannia)

Imp(eratori) Ca[es(ari) M(arco) Au]rel(io) A[ntonino ---] [et] / Imp(eratori) Ca[es(ari) L(ucio) Aur]el(io) Ve[ro ---] [Aug(ustis)] / vex(illatio) eq(uitum) [provinc]iae [Germaniae] / sup(erioris) Se[x(to) Calpu]rn(io) [Agricola co(n)s(ulari)]

HD069857 (Britannia)

[---] / [-] c(enturio) leg(ionis) X[X V(aleriae) v(ictricis)] / cum suis v(otum) / s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD069856 (Britannia)

[--- p]ro / [sa]l(ute) im[p(eratoris) Caes(aris)] [[[Al]ex[andri]]] [Aug(usti) N(ostri) et] / [Iul(iae) Mamaeae ma]t[r]is D(omini) N(ostri) et castr(orum) su[b cura] / Val(eri) Crescentis Fulviani leg(ati) eius pr[o prae(tore)] / T(itus) Florid(ius) Natalis leg(ionis) praep(ositus) n(umeri) et regi[onis] / templum a solo ex responsu [dei re]/stituit et dedicavit d[e suo]

HD069855 (Britannia)

[Deab(us) Ma]trib[us] / M(arcus) Ingenui/us Asiati[cus] / dec(urio) al(ae) II As[t(urum)] / [v(otum)] s(olvit) l(aetus) l(ibens) m(erito)

HD069854 (Britannia)

Deo Marti / et Victoriae / PR [---] NO / H [-] CC [-] NN [-]

HD069853 (Britannia)

Pacife/ro Marti / ELEGA VR/BA pos/uit ex vo/to

HD069852 (Britannia)

Deo san(cto) / [A]pollini Mapono / [pr]o salute D(omini) N(ostri) / [et] n(umeri) eq(uitum) Sar/[m(atarum)] Bremetenn(acensium) / [G]ordiani / [A]el(ius) Antoni/nus |(centurio) leg(ionis) VI / vic(tricis) domo / Melitenis / praep(ositus) et pr(aefectus) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) / [de]dic(atum) pr(idie) Kal(endas) Sep(tembres) / [im]p(eratore) d(omino) n(ostro) Gord[i]/[ano A]ug(usto) II e[t] Pon[peia]no co(n)s(ulibus)

HD067838 (Pannonia inferior)

Imp(eratori) Caesari / Tit(o) Aelio / Hadriano / Anto(n)ino / Aug(usto) Pio p(atri) p(atriae) / co(n)s(uli) IIII / leg(io) II adi(utrix) p(ia) f(idelis)

HD053313 (Britannia)

[I(ovi) O(ptimo) M(aximo)] / [al]a Vet[to]/[nu]m c(ui) p(raeest) [--- An]/[t]oniu[s] / [R]ufus [pr]/[aef(ectus) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)]

HD046044 (Britannia)

$] / Patriu[s ---]/mia SE[---] / v(otum) s(olvit) l(aetus) l(ibens) m(erito)

HD043257 (Moesia inferior)

P(raefectura) c(lassis) r(ipae) Σ(cythicae)

HD037392 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) Marin/o Silvani / mil(iti) coh(ortis) |(miliariae) / Hemes(enorum) a(nnorum) L/<II?> stip(endiorum) XX/VIII Mar/cus Aure/l(ius) mil(es) co/h(ortis) s(upra)s(criptae) he/res / b(ene) m(erenti) p(osuit)

HD037371 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) // Domitio Lon/gino vet(erano) coh(ortis) / |(miliariae) Heme(senorum) <e>t Domit<i>/ae Avitae parenti/bus pos(uerunt) Domiti/as(!) Revocata et / Amata [fi]lias(!) vivae in/stantibus {P}A<u>r(elio) Firmo / vet(erano) et Aur(elio) Aunio / ge<n>eris

HD037347 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) / Cl(audius) Antonius / vixit annis / V Antonin/us R(u)ssus / vexillarius / f(i)l(io) m(e)r(enti) p(osuit)

HD037330 (Pannonia inferior)

M(arco) Aur(elio) Prim[o qui vi]/x(it) an(nos) L et T[---] / m(atri) vix(it) an(nos) XXXXV [et ---]/mm(a)e soro[ri q(uae)] / vix(it) an(nos) X et [Aureli?]/ae Flor(a)e q(uae) [vix(it)] / an(num) parum M(arcus) [Aurel(ius)] / Primianu[s miles] / c(o)ho(rtis) |(miliariae) He(mesenorum) pa[rentibus] / bene meri(?)[tis pos(uit)]

HD037324 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) // M(arco) Aur(elio) Mar/co mil(iti) coh(ortis) / |(miliariae) Hem(esenorum) q(ui) v(ixit) an(nos) / XXX et Theodor(a)e / et M(arcus) Aur(elius) Marianus / patri et sibi et m/atri karissim(a)e / vivus m(onumentum) p(osuit)

HD037323 (Pannonia inferior)

M(arco) Aur(elio) Malci[h]ia[no militi] / leg(ionis) II adi(utricis) strat(ori) off(icii) [co(n)s(ularis) sum]/mo cur(atori) signifer[o coh(ortis) |(miliariae)] / Hemes(enorum) q(ui) v(ixit) ann(os) LV[---] / Pulchra uxo[r] ip[sius viva?] / faventissim[o fac(iendum) curavit]

HD037313 (Pannonia inferior)

L(ucio) Aur(elio) Antonin[o mil(iti) coh(ortis) |(miliariae)] / Hem(esenorum) et Aureliae [--- q(uae) v(ixit)] / ann(os) XVIII Aureli[a ---] / marito et filia[e ---] / et sibi viva et L(ucius) [Aurelius Ve]/recundinus dec(urio) [---]

HD037211 (Pannonia inferior)

[------](?) // Iul(ius) Sa[ll]/ustia/nus vet(eranus) ex / de<c>(urione) coh(ortis) / |(miliariae) Hem(esenorum) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD037164 (Pannonia inferior)

[I(ovi) O(ptimo)] M(aximo) // Culminari / Aur(elius) Her<c>u/lanus / eq(ues) coh(ortis) |(miliariae) / Hem(esenorum) / [&

HD029883 (Pannonia inferior)

Libero Pa/tri et Li/ber(a)e / Aureliu[s] / Matu[rus] / s(ummus) c(urator) v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)]

HD029880 (Pannonia inferior)

[D(is)] M(anibus) / [---]V / [---] vixit ann(os) LIX et Aureli/[us ---]s s(ummus) c(urator) coh(ortis) |(miliariae) Heme(senorum) filius / [p(atri) piissim]o posuit

HD029877 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) // Aur(elius) Isaur(icius) Verecundus S(urus) vet(eranus) coh(ortis) |(miliariae) / Hem(esenorum) ex dec(urione) vix(it) ann(os) LXX Aur(elia) Isauri/<c>ia Scribonia coni(ux) et Isauricius Verec/undus et Isauricius Marcus et Aur(elia) V/erecunda fili co(n)heredes vivi sibi et pat/ri pientissimo posuerunt

HD029871 (Pannonia inferior)

M(arco) Aur(elio) Alexandro vet(erano) leg(ionis) II adi(utricis) q(ui) v(ixit) ann(os) LXX et / Aureliae Rufinae eius q(uae) v(ixit) ann(os) LXI et M(arco) Aur(elio) / Valeriano mil(iti) coh(ortis) |(miliariae) Hem(esenorum) q(ui) v(ixit) ann(os) XXV fil(io) et / Aureliae Valeri<a?>nae q(uae) v(ixit) ann(os) XVIII fil(iae) eorum / M(arcus) Aur(elius) Aurelianus vet(eranus) leg(ionis) s(upra) s(criptae) ex strat(ore) co(n)s(ularis) / co<g>natis dignissimis

HD024325 (Pannonia inferior)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Aurel(ius) Damas / veter(anus) / Hemesen[o]/[rum v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)]

HD024322 (Pannonia inferior)

D(is) // [M(anibus)] // Aureliae Nardanosae / cives(!) Armen(iacae) vix(it) ann(os) / XLIII Aur(elius) Manaia ve(teranus) mar(itus) et / Aurel(ius) Tata Pusintulus / fil(ius) mem(oriae) posu(erunt)

HD024319 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) / M(arcus) [A]ur(elius) Primianus vet(eranus) ex / dec(urione) c(o)ho(rtis) |(milliariae) Hemes(e)norum ann(orum) L / et Sept(imiae) Gratae ux[o]ri pientis[si]/ma[e a]nn(orum) XXXVI et Aur(eliae) Ianuariae / filia[e a]nn(orum) XX M(arcus) Aur(elius) Primianus / s[ibi] / et sui[s vi]vos f[a]ciendum curavi[t]

HD020984 (Pannonia inferior)

Iuliae Silvinae matri / dulcissim(a)e q(uae) v(ixit) ann(os) LXVI et / Ael(io) Valentiano vet(erano) coh(ortis) |(miliariae) / Hemes(enorum) ex dupl(icario) vivo patri / dulcissimo Ael(ius) Vitalis / b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) faciendum curavit

HD020972 (Moesia inferior)

$]/ Ioses arcisina(gogus?) / et principales / filius Maximini / Pannoni sibi et / Qyriae(!) co(n)iugi / sui(!) vivo suo(!) me/moria(e) dedica/vit

HD020758 (Moesia inferior)

$] / [---]ec[--- vete]ran[us?] / [---]o[--- Mar]cianu[s] / [Sex(tus)] Cassius Numidicus / [M(arcus)?] Ulpius Maximinus / C(aius) Atulenus Narcissus / C(aius) Iulius Epigonus / M(arcus) Aemilius Optatus // C(aius) Iulius Herma

HD020417 (Pannonia inferior)

D(eo) S(oli) / Iul(ius) Don/atus / s(ummus) c(urator) v(otum) s(olvit) / l(ibens) l(aetus) m(erito)

HD020042 (Pannonia inferior)

[D(is)] M(anibus) // M(arco) Aurel(io) Monimo vet(erano) / ex dec(urione) coh(ortis) |(miliariae) Hemes(enorum) / domo Hemesa qui / vixit ann(os) LXIIII co/[n]iugi Iulia Ticim/[a e]t Aurel(ius) Iulian/[us? strat(or)? c]o(n)s(ularis) filius / [&

HD020039 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) / Aur(elio) Maxim/iano mil(iti) / coh(ortis) |(miliariae) He/mes(enorum) st(i)p(endiorum) II / q(ui) v(ixit) an(nos) XVI / m(enses) VII et Aur(elio) / Prisco frat/ri ipsius q(ui) v(ixit) an(nos) / XI Aur(elius) Bassus / mil(es) coh(ortis) s(upra) s(criptae) / heres ex tes(tamento) / eorum pos/uit

HD019759 (Britannia)

Lucianus // D(eo) M(arti) N(odonti) // coll<eg>(ae) Aprili Viato//ris v(otum) s(olvit)

HD019756 (Britannia)

Deo Marti Nodonti Aur/elius [---]cinus sig(illum)

HD018784 (Moesia inferior)

L(ucius) Val(erius) Eutyches / Aug(ustalis) col(oniae) v(otum) p(osuit)

HD018722 (Britannia)

|(centuria) Vesn(i) / Viator(is)

HD017266 (Pannonia inferior)

[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Iunoni] / [Reginae Mi]/[nervae Sera]/[p]idi Isid[i ce]/[t]eris di[is] / deabusqu[e] / M(arcus) Porciu[s] / Verus trib(unus) / coh(ortis) |(miliariae) Hemes(enorum) / eq(uitatae) c(ivium) R(omanorum)