Merope Atlantis: Ancient Inscriptions

http://planet.atlantides.org/merope

Tom Elliott (tom.elliott@nyu.edu)

This feed aggregator is part of the Planet Atlantides constellation. Its current content is available in multiple webfeed formats, including Atom, RSS/RDF and RSS 1.0. The subscription list is also available in OPML and as a FOAF Roll. All content is assumed to be the intellectual property of the originators unless they indicate otherwise.

December 17, 2014

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD068686 (Moesia superior)

$](?) / IMOSI[---]/INIS[---]OXA / VN[--]AIIAV / IX[--]N[-]XIA / [---]ONDEX / [&?

HD068685 (Moesia superior)

P(ublius) Iul(ius) Secun/dus o(rnatus) o(rnamentis) dec(urionalibus) / dedit |(denarios) II mi/lia / se vivo col/legio fabro(rum)

HD068684 (Moesia superior)

$](?) / [---]O[---] / [---]EANIA[---]/mina pro salute / suam(!) suorumq(ue) vot(um) p[osu]/erunt Antiochiano [et] Orfi[to co(n)s(ulibus)]

HD068683 (Moesia superior)

Deo [---] / M(arcus) Sulpiciu[s] / Zoticus / Aug(ustalis) col(oniae) Rat(iariae) / templum a / solo res[ti]t[uit]

HD068682 (Dacia)

Signum de[i] / ex voto

HD068681 (Dacia)

[I]ovi Opt/[i]mo Max/[i]mo v(otum) s(olvit) l(ibens) / m(erito) C(aius) Aureliu/s

HD068680 (Dacia)

$] / [---] decu(rio?) AI / [---AL]ICAT / [---]R proba/[t--? ---]sidio / [---]I(?)E(?) co(n)s(ul---) / [---]IS / [&?

HD046601 (Dacia)

Aurel(ius) Faustu[s d(ecurio)? mu]n(icipii) Tib(iscensium) vet(eranus) vix(it) an(nos) XLVI / Septimia Marcia coniux feci[t] // D(is) M(anibus) / Iul(ius) Martialis v(e)t(eranus) v[ix(it)] / [&

HD045390 (Dacia)

Salvo dom[ino nostro] / Antonino [Aug(usto) trib(unicia) pot]/est(ate) cohor(s) [Alpin(orum) Anto]/n[in]iana [&

HD043452 (Dacia)

Valerius Valer[i]anus / eq(ues) lib(rarius) c(o)hor(tis) I Hisp(anorum) ex (v)oto pos(uit)

HD028822 (Dacia)

Leg(ionis) V Mac(edonicae) p(iae) f(idelis) p(ondus) I // examin(atum) iussu ddd(ominorum) / nostrorum / Augustorum / Val(erius) Sabinus // optio leg(ionis) s(upra) s(criptae) d(ono) d(edit)

December 15, 2014

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD068679 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) / M(arcus) Ul[p(ius) --- v]ete(ranus) leg(ionis) / II adi(utricis) p(iae) [f(idelis) qui v]ixit / ann(os) LXX[--- si]bi et Aur(eliae) / Iul(iae) AD[--- coni]ugi eius / f(aciendum) c(uravit)

HD068678 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) // Ulpiae Optatae M(arcus) Ulp(ius) Opta/tus vet(eranus) leg(ionis) II ad(iutricis) et Ulpia / Marcia et Nasidia Severa / parentes filiae pientissimae / q(uae) vixit anno I m(ensibus) VII d(iebus) XXII

HD068677 (Pannonia inferior)

[D(is)] M(anibus) / M(arco) Ul[p(io) ---]tero dupl/ar(io) leg(ionis) [II] ad(iutricis) ann(orum) L do(mo) / Aq(uinco?) [--- M(arco) U]lp(io) Vibiano / av[unculo(?)] eius M(arcus) Ulp(ius) / M(arci) fil(ius) V[---]nilis Poe/t<o>vi(one) V[---] / con[iugi ---] / VO[---] / [& // [------] / [---]ENTI H[---] / [---] curav[---]

HD068676 (Pannonia inferior)

D(is) [M(anibus)] / M(arcus) Ulp(ius) [---] / vet(eranus) leg(ionis) II [ad(iutricis) p(iae) f(idelis)] / [&

HD068675 (Pannonia inferior)

D(is) [M(anibus)] / M(arco) Ulpi[o M(arci) f(ilio)? ---] / Murra[no ---] / vet(erano) leg(ionis) [II ad(iutricis) p(iae) f(idelis)] / v[ix(it) ann(os)? ---] / [&

HD068674 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) / M(arco) Ulpio / Iustino / mil(iti) TER [l?]eg(ionis) II / VLL

HD068673 (Pannonia inferior)

T(itus) Tullius T(iti) / lib(ertus) Heraclia / Aba[s]cantus / [&

HD068672 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) / T(ito) Tor[io] Gem/elliano quon/dam [--]OC(---?) fabr(um) / leg(ionis) II a[di(utricis)] et Tori/ae Gemin(a)e ma/tri eiu[s] Aurel(ia) / Seren[a c]oni(ux) et / Toria [G]emellina / fil(ia) here[des] vivi fec/er(unt) T(it---) Au[---] |(milia)(?)

HD068671 (Pannonia inferior)

P(ublio) Tarrute/nio Stel(atina) Pro/culo Taurinis / evocato leg(ionis) / II ad(iutricis) stip(endiorum) XLVI / an(norum) LX[X]VII h(ic) s(itus) e(st) / Q(uintus) Cornelius / Felix corni/cular(ius) praef(ecti) / leg(ionis) eiusdem / h(eres) ex t(estamento) f(aciendum) c(uravit) et im/munes et discent/e[s]

HD054738 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) / M(arco) Ulp(io) Ianuario / vet(erano) leg(ionis) II adiut(ricis) et / Fl(aviae) Valentinae / eius et Saburtil/lae vernacul(ae) / M(arcus) Aurel(ius) Vitalis / h(eres) f(aciendum) c(uravit)

HD052961 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) / Suadil(l)a Como[n(is)] / lib(erta) an(norum) LXXX t(itulum) [p(osu---)] / Vibius Mog(e)t[---] / [---] SIFLVI[---] / [&

HD052248 (Pannonia inferior)

D(is) M(anibus) // Statia lib/erta Ingen/ui an(n)orum / XXXV

HD047816 (Germania superior)

$] / FI[---] / CON[---] / NEMA[---]

HD047815 (Germania superior)

$]SECVTVS PC[---] / [---]HO

HD047814 (Germania superior)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Vita/lis ex / vot(o) p(osuit)

HD047813 (Germania superior)

L(---) P(---) / Ar(---) // [P]rivat(um?) // Pub//lic(um)

HD047812 (Germania superior)

Carati(a)e Aetern(a)e

HD047811 (Germania superior)

D(is) [M(anibus)] / Secund[---]/ari filio R[---] / Secun[---] / co<n>iux D[---]

HD047810 (Germania superior)

D(is) M(anibus) / [&?

HD047809 (Germania superior)

[D(is) M(anibus)] / Aele Do[cni?]/mari fili[ae]

HD047808 (Germania superior)

Bugio e/t Nerio / [&

HD047807 (Germania superior)

Leg(ionis) VIII Aug(ustae) Vic(---) fe(cit)

HD047806 (Germania superior)

M(arci) Satri Virilis di/apsoric(um) ad clar(itatem) // M(arci) Satri Virilis / stact(um) chelidon(ium) // M(arci) Satri Virilis / cro/codes ad asprit(udines) // M(arci) Satri Virilis pe/nicil(lum) le(ne) ad impet(um)

HD047805 (Germania superior)

M(arcus) Va[le]rius M(arci) f(ilius) Stel(latina) Rufus / ve[te]ranus ann(orum) XLIII sibe(!) et / fratribus suis pro pietate / L(ucio) Valerio L(uci) f(ilio) / Stel(latina) Nigro // L(ucio) Valerio L(uci) f(ilio) / Stel(latina) / [&

HD047804 (Germania superior)

Amori / ars mea / cum studio / procedet

HD047803 (Germania superior)

[---] Gelliola [---]

HD047802 (Germania superior)

De(a)e Min[ervae] / [---] F C[&

HD047801 (Germania superior)

D(is) // M(anibus) // AIMILI I I I VSDVS

HD014860 (Pannonia inferior)

D(is) [M(anibus)] / P(ublius) Te[rentius?] / P(ubli) fil(ius) T(?)[---]/cus [---] / leg(ionis) [II ad(iutricis)] / I[---] / [&