Merope Atlantis: Ancient Inscriptions

http://planet.atlantides.org/merope

Tom Elliott (tom.elliott@nyu.edu)

This feed aggregator is part of the Planet Atlantides constellation. Its current content is available in multiple webfeed formats, including Atom, RSS/RDF and RSS 1.0. The subscription list is also available in OPML and as a FOAF Roll. All content is assumed to be the intellectual property of the originators unless they indicate otherwise.

September 22, 2017

Epigraphische Datenbank Heidelberg: Inschriften: Letzte Änderungen

HD073278 (Britannia)

[---] / [---]NE[---] / [---]

HD073265 (Britannia)

Πανυπείροχα/ς ἀνθρώπων / σωτῆρας ἐν ἀθα/νάτοισιν / Ἀσκληπιὸν ἠ/πιοχεῖρα <θ'> Ὑγεί/ην <καὶ> Πανάκει/αν εἰητρὸς [Ἀ]ντίοχος / [---]

HD068221 (Germania inferior)

M(arcus) Traianius / Gumattius Gai/sionis f(ilius) vet(eranus) alae / Afror(um) t(estamento) p(oni) i(ussit)

HD068220 (Germania inferior)

ABCDEFGHIKLMN/OPQRSTVX // ABCDEFG/IKLMN

HD067571 (Germania inferior)

Verecu[ndus] / votum piu[m] / modium II f[ecit]

HD066856 (Germania inferior)

$] / [---] La[tob]icor(um) et Varcian[or(um)et I et II c(ivium) R(omanorum)] / [et II et II Hispano]r(um) et II Astur(um) II Varcian(orum) et II [Britton(um)] / [mil(liaria) et II Thr]ac(um) et III Lusitanor(um) et III Breucor(um) [e]t I[III] / [Thrac(um) et VI] Breucor(um) et VI Raetor(um) et VI Brittonum [et] / [sunt in Germani]a inferiore sub Imp(eratore) Traiano Aug(usto) / [qui quina et v]icena plurave stipendia meruerun[t item dimissis ho]nesta missione emeritis stipendiis e[t] / [classicis qui milit]ant sub eodem praef(ecto) L(ucio) Calpurnio Sab[ino] / [senis et vic]enis stipendiis emeritis quorum no[mina] / [subscrip]ta sunt ipsis liberis posterisque e[orum] / [civitatem d]edit et conubium cum uxoribu[s quas tunc habuiss]ent cum est civitas iis data aut s[i qui cae]/[libes essent cu]m iis quas postea duxissent du[mtaxat] / [singuli sing]ulas a(nte) d(iem) X K(alendas) Mart(ias) Imp(eratore) C[aes(are)] / [Traiano Aug(usto) G]er(manico) II Sex(to) Iulio Frontino II co(n)[s(ulibus)] / [alae I Ba]tavorum cui prae(e)st / [---] T(iti) f(ilius) Vol(tinia) Rufus / [dimis]so honesta missione / ex gregale / [---] Gaveri f(ilius) Batav(o) / [et --- Pere]grini filiae uxori eius Bat(avae) / [et ---a]e fil(iae) [eius] / [et ---]ae fil(ius) [eius] / [descriptum et] recognitum ex t[abula aenea quae fixa est Ro]mae in mur[o post templum] / [divi Aug(usti) ad Minerva]m // $] / [--- In]dian(a) et I Noricor(um) [et I Batavor(um) et ---] / [--- et Af]ror(um) et I Hispanor(um) et I Pannonior(um) [---] / [et --- et I Thrac(um) et I Fl]avia Hispanor(um) et I Pannonior(um) et Delmatar(um) / [c(ivium) R(omanorum) et I Vindel]icor(um) c(ivium) R(omanorum) mil(liaria) et I Raetor(um) c(ivium) R(omanorum) et I classica et I Lu/[censium et I Lat]obicor(um) et Varcianor(um) et I et II c(ivium) R(omanorum) et II et II Hispa/[nor(um) et II Ast]ur(um) et II Varcianor(um) et II Brittonum mi[l(liaria) et] / [II Thrac(um) et III L]usitanor(um) et III Breucor(um) et IIII Thrac(um) [et VI] / [Breucor(um) et VI Rae]tor(um) et VI Brittonum et sunt in Germ[ania] / [inferiore su]b Imp(eratore) Tra[i]ano Aug(usto) qui quin[a et vi]/[cena plurave stipe]ndia mer[uerunt i]tem dimiss[is hone]/[sta missione emeritis stipendiis et] classicis qu[i mili]/[tant sub eodem praef(ecto) L(ucio) Calpurnio Sabi]no senis et [vicenis] / [&

HD066432 (Germania inferior)

Matribus / Mopatibus / suis / M(arcus) Liberius / Victor / cives / Nervius / neg(otiator) fru(mentarius) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD058538 (Raetia)

[Pro salute et] incolu[mitate ---?] / [---? trib(unicia) pot(estate)] III imp(eratoris) V co(n)s(ulis) [---?] / [---?] totiusqu[e domus divinae ---?] / [---? conla]bsos(!) restitu[it ---?] / [---i]us Surus [---](?) / [&?

HD058508 (Raetia)

[Imperatori Caesari] / [Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci)] Sept[imi Severi] / [Pii Pert(inacis) Aug(usti)] Arab(ici) Adi[ab(enici) Parth(ici) max(imi)] / [pont(ificis) max(imi) f(ilio) divi M]arci Anto[nini Germanici] / [Sarma]tici ne[poti divi Anto]/[nini Pii pron]epoti d[ivi Hadria]/[ni abnep]oti divi [Traiani] / [Parthic]i et [divi Nervae] / [a]dnepot[i] / [M(arco) Aur(elio) Anton]ino Pio A[ug(usto) trib(unicia) pot(estate)] / [---] proc[o(n)s(uli) ---] / [&

HD058506 (Raetia)

Matid[iae] / divae Mati[diae] / [A]ug(ustae) fil(iae) di[vae] / Marciana[e Aug(ustae)] / [ne]pti divi [Tra]/[ia]ni abne[pti] / divae Sab[inae] / [Aug(ustae)] so[rori ---?] / [&?

HD058502 (Raetia)

$](?) / [---?]C[---?] / [---?] ex [---?] / [---?] l(ibens) l(aetus?) [---?]

HD058501 (Raetia)

$] / [--- S]ecc[o](?) / [et] Valeria / [A]gathe v(otum) / [s(olverunt)] l(ibentes) l(aeti) m(erito)

HD058500 (Raetia)

$] / [---]us optio [---] / [---]RAETERI[---] / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD058499 (Raetia)

$] / [A]el(ius) Mont[an(ius)] / [P]haeder pro / salute sua et P(ubli) / Hisp(ani?) Canavili / fili(i) et Ael(iae) Mon[t(aniae)] / Festinae con/iugis v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito) / d(ecreto?) d(ecurionum?) d(ie?) VII Kal(endas) / Sept(embres) [[Geta]] II et / [[Plautiano]] / II co(n)s(ulibus)

HD058497 (Raetia)

Helvius Modestinus / consa(cravit) Corrodu // donum / dedit

HD058494 (Raetia)

Municipi(i) Ael(i) [Aug(usti)] negotiator(es) / vestiariae et [lint]iariae aedem / cum suis orn[ame]ntis sibi et P(ublio?) Pat(ernio?) / C(aio) Antoni[o Aelia]no equiti Romano / decurioni m[uni]cipi(i) Ael(i) Aug(usti) [meri]to

HD055968 (Raetia)

Imp(erator) Caesar divi Nervae [f(ilius) Nerva Traianus Optimus] / Augustus Germanicus D[acic(us) Parthic(us) ponti]/fex maximus tribun[icia potestate XX imperator] / XIII proco(n)s(ul) co(n)[s(ul) VI pater patriae] / equitibus et peditibus qui [militaverunt in alis quat]/tuor et cohortibus decem [et tribus quae appellan]/tur I Hispanor(um) Auriana e[t I Augusta Thracum et I sin]/gular(ium) c(ivium) R(omanorum) p(ia) f(idelis) et II Flavia |(milliaria) [p(ia) f(idelis) et I Flavia Canathenor(um)] / |(milliaria) sagittar(ia) et I Breucor(um) c(ivium) [R(omanorum) et I Raetor(um) et II Raetor(um)] / et I[I] Aquitanor(um) c(ivium) R(omanorum) et III Br[acaraugustan(orum) et III Thrac(um)] / v<e>teran(a) et III Britannor(um) [et III Thrac(um) c(ivium) R(omanorum) et III Batavor(um)] / |(milliaria) et IIII Gallor(um) et V Braca[raugustanor(um) et VI Lusita]/nor(um) et VIIII Batavor(um) |(milliaria) [et sunt in Raetia sub Iulio?] / Frontone quinis et vice[nis pluribusve stipendiis e]/meritis dimissis honest[a missione per Cornelium] / Latinianum quorum n[omina subscripta sunt ip]/sis liberis poste[r]i[sque eorum civitatem dedit et co]/nubium cum [& // Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) N[erva Traianus Optimus] / Aug(ustus) Germ(anicus) Da[c]ic(us) Parthic(us) po[ntifex maximus tribunicia potestate] / XX imp(erator) XIII pro[co(n)sul co(n)s(ul) VI pater patriae] / equitib(us) et peditib(us) qui mil[itaverunt in alis] / quattuor et [c]oh(ortibus) dec[em et tribus quae] / appellantur I Hispa[nor(um) Auriana et I Augusta Thracum] / et I sing(ularium) c(ivium) R(omanorum) p(ia) f(idelis) et II Fl[avia |(milliaria) p(ia) f(idelis) et I Flavia Ca]/nathenor(um) |(milliaria) [s]ag(ittaria) et [I Breucor(um) c(ivium) R(omanorum) et I] / [Raet(orum) et II] R[aet(orum) &

HD050375 (Raetia)

[Deo? L]ari(?) et Larundae / [Vind]elicis sacellum / [hos]pitibus dicavit / [en]siferi(?) tribunus / militis [i]n Liburno / [s]atus(?) [Ap]oni medentis / olente maria limo / Marcus Ateste prisc[o?]/ Aemilius rebitens / [tu]rrigeras ad arces

HD050314 (Germania inferior)

Leg(io) Hisp(ana) / IX

HD049059 (Germania inferior)

C(ai) Aquilli / Proculi / |(centurionis) leg(ionis) VIII / Aug(ustae)

HD047758 (Germania inferior)

Leg(io) I M(inervia) p(ia) f(idelis)

HD043397 (Moesia superior)

$]L I(?)[---] / [---]L CO[&

HD043396 (Moesia superior)

$]MA[& // $] nep(oti?) [&

HD043386 (Moesia superior)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / L(ucius) Popilius / Hermes / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD042849 (Moesia superior)

[S?]omno / C(---) C[---]I / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

HD037129 (Moesia superior)

Leg(ionis) XIII g(eminae) p(iae) c(onstantis)

HD036103 (Moesia superior)

D(is) M(anibus) // Iulia vix(it) / ann(os) XXX / h(ic) s(ita) e(st) Sod/a Celer(is?) <f>(ilia)(?) / f(aciendum) c(uravit)

HD036005 (Moesia superior)

D(is) M(anibus) / T(itus) Dindius Marce[l]lus / cornicularius legati / leg(ionis) VII Cl(audiae) vix(it) ann(os) XL h(ic) s(itus) e(st) / quo<d> testa[me]nto fieri / praeceper[at fam]ula Par/thenope n[---] eris(!) / f(aciendum) c(uravit) quod opu[s ---] / est Id(ib)us Aug(ustis) [---] / Aeliano [co(n)s(ulibus)]

HD032001 (Moesia superior)

L(ucio) Vitr[asio] / Flamin[ino] / leg(ato) Aug(usti) [pr(o) pr(aetore)] / Moesia[e supe]/rioris [col(onia)] / Ulp(ia) Tra(iana) [Rat(iaria)] / d(ecreto) [d(ecurionum)]

HD031893 (Moesia superior)

[H]erculi Invicto / Aur(elius) (H)erodes / et Iul(ius) Super / pro s(alute) collegi(i) / v(otum) [l(ibens)](?) a(nimo) m(erenti) pos(uerunt)

HD031782 (Moesia superior)

Cast(rum?) Marg(um?)

HD031743 (Moesia superior)

Iob(i)(!) Opt(imo) M(aximo) Dul(i)c(h)eno(!) e/x vot(o) Ael(ii) Silvanus / het(!) Leonides le<g>(ionis) sig(niferi) / [b]en(e) mir(enti)(!)

HD030165 (Dalmatia)

Anancae / pro sal(ute) / Val(eri) Lici/niani / fili / L(ucius) Coe(lius) Val(erianus?) / pater / l(ibens) l(aetus)

HD029121 (Moesia superior)

D(is) M(anibus) / G(aio) Valerio / Alexan/dro q(ui) v(ixit) a(nnos) / L Iulia Pol/litta co(n)iux / et / Valerii Ma/rcian(us) o(rnatus) o(rnamentis) dec(urionalibus) / Marcus Phi/lisc(us) Alexan/dria Iulia fili(i) / patri b(ene) m(erenti)

HD020963 (Moesia superior)

$] / et Aur(eli) Longi/ni v(ixit) a(nnos) VI et Aur(eli) / Bessi v(ixit) a(nnos) V Au/relia Matiae(!) / et Aur(elius) Ursus / ducenar(ius) b(ene) m(erentibus) / posuer(unt)

HD020394 (Moesia superior)

Imp(erator) Caesar divi / Vespasiani f(ilius) Domi/[tianus] Aug(ustus) Germ(anicus) pont(ifex) / maximus trib(unicia) pot(estate) XII / imp(erator) XXII co(n)s(ul) XVI censor / perpetuus p(ater) p(atriae) i[t]er Scor/fularum vetu[s]tate [e]t / incursu Danuvi c[or]/ruptum operibu[s i]/teratis O(?)[---] / LEG[---]

HD020391 (Moesia superior)

Imp(erator) Caesar [divi] / Vespasian[i f(ilius) Domi]/[tianus Aug(ustus) Germani]/cus pont(ifex) m[ax(imus) tr(ibunicia) p(otestate) XII] / impe[r(ator) XXII co(n)s(ul) XVI cen]/sor perp(etuus) [p(ater) p(atriae) iter Scor]/[f]ularum [vetustate et in]/cursu Danu[vi corr]uptu[m] / oper[ibus iterat]is re[s]/titui[t &